Мртва природа

Галерија "Мртва природа" могла би имати примену у настави ликовне културе при обради тема "Облици у простору " и "Односи у видном пољу". Утицала би на развијање визуелно-просторне и инерперсоналне интелигенције.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile