MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

Malarstwo, rzeźba, grafika

Galeria portretów rodzinnych, portrety panujących i postaci historycznych (głównie XIX-wieczne kopie wcześniejszych wizerunków), sceny historyczne, kopie dzieł malarstwa europejskiego. Do najcenniejszych eksponatów należą: Pożegnanie Jana Karola Chodkiewicza z żoną przed wyprawą chocimską Józefa Oleszkiewicza z 1808 roku i odpowiadający mu obraz Śmierć Chodkiewicza w obozie pod Chocimiem Franciszka Smuglewicza, Wieńczenie poety Wilhelma Kotarbińskiego z 1881 roku, Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej Roberta Lefèvre’a z lat 1802–1803 oraz rysunek przedstawiający Zofię Zamoyską z dwoma synami François Gérarda. Jednym z najstarszych obrazów w zbiorach jest Pejzaż z ruinami antycznymi Johanna Oswalda Harmsa z 1672 roku. Wśród rzeźb wyróżnia się popiersie Andrzeja Zamoyskiego Marcelego Guyskiego z 1869 roku.

Meble

Francuskie i polskie meble w stylu II Cesarstwa, w tym intarsjowane szafki dekorowane brązami autorstwa być może François Linkego, komplet mebli tapicerowanych z paryskiej firmy Jansen, niegdyś stanowiących wyposażenie pałacowej kaplicy, meble firm warszawskich, np. Szczerbińskiego, Zaleskiego, Sawickiego, Mergenthalera, meble gdańskie – w tym dwie szafy z przełomu XVII i XVIII wieku.

Ceramika, szkło

Zachowane dwa szklane serwisy po rodzinie Zamoyskich: kryształowy, z francuskiej huty Baccarat i drugi, złocony, zdobiony herbem Zamoyskich Jelita. Porcelana miśnieńska, berlińska, francuska z wytwórni w Sèvres, Limoges, z wytwórni paryskich, fajans francuski, polska porcelana z Korca i Ćmielowa, przykłady ceramiki dalekowschodniej.

Srebra, brązy, inne metale

Francuskie, angielskie, rosyjskie, polskie, austriackie naczynia srebrne i platerowane, np. wazka z przykrywką na podstawie z warsztatu Martina Guillaume’a Biennais czy zespół 600 sztućców z herbem Habsburgów w trzech kufrach z wiedeńskiej firmy J. C. Klinkoscha. Francuskie świeczniki ze złoconego brązu, kałamarze, wilki kominkowe, miedziane naczynia kuchenne. Wyroby warszawskich firm – Norblin, Łopieński, Malcz, Nowakowski, Fraget. Wyroby jubilerskie, w tym figurka dzika z agatu firmy Karla Fabergé.

Tkaniny

Zachowane adamaszkowe i aksamitne haftowane lambrekiny i częściowo kotary z dawnego wyposażenia pałacu z początku XX wieku. Kobierce wschodnie: perskie, tureckie, turkmeńskie i kaukaskie. Obrusy adamaszkowe oraz płócienne haftowane, tkaniny buczackie.

Inne

Instrumenty do mechanicznego odtwarzania muzyki: włoski pianomelodikon z końca XIX wieku, pianola amerykańska z początku wieku XX, organola wbudowana w organy firmy Walcker z Ludwigsburga. Zespół ponad 1500 rolek z nagraniami muzyki klasycznej do pianoli i organoli – najbogatszy zbiór w Europie.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile