Untitled Gallery

галерија коју сам направила приказује одабрана дела импресиониста у музеју д'орсеј у Паризу. Овом галеријом се ученици могу упознати са делима типичним за тај период и повезати знања из других предмета о датом периоду (корелација са историјом,географијом, хаставом француског језика, музичког). На овај начин се код ученика нарочито јача визуелни тип интелигенције као и интраперсонални.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile