Perspektíva

Obrazy, ktoré sa nachádzajú v tejto galérii sú odlišné, ale predsa majú niečo spoločné, a to tému, ktorou je PERSPEKTÍVA.  Pri perspektívnych dielach a celkovo pri perspektíve sa blízke predmety javia byť väčšie, než tie, ktoré sú od nás ďaleko. V tejto galérii sa nachádzajú umelecké diela z rôznych období. Najstaršie dielo pochádza z roku 1310, najnovšie z roku 2011. Perspektíva v umení sa delí na lineárnu a vzdušnú (atmosferickú).  Diela, ktoré sa v tejto galérii nachádzajú, spadajú do týchto kategórií diel s lineárnou perspektívou, ale aj diel so vzdušnou perspektívou. Pri lineárnej perspektíve sa autori sústreďovali skôr na dĺžky úsečiek, ktoré sa zbiehali do jedného hlavného bodu, na ktorý  človek pozorujúci dielo, má upriamiť pozornosť. Vzdušná (alebo atmosferická) perspektíva sa sústreďovala skôr na farby, čiže sa využívala len v maliarstve. Na farby sa sústreďovala z toho hľadiska, že predmety, ktoré sa javili byť bližšie k pozorovateľovi (predmety, ktoré boli vpredu, boli väčšie) mali teplejšie, jasnejšie, pestrejšie farby a naopak predmety, ktoré boli vzadu a boli menšie, boli maľované tmavšími, chladnejšími, smutnejšími farbami. Veľmi dobrým príkladom perspektívneho pohľadu na vec sú koľajnice, keď sa na nich postavíme a dívame sa do diaľky, zdá sa nám, že čím ďalej (do väčšej vzdialenosti) sa dívame, tým viac sa zdá, že sa zbiehajú dokopy, do jedného bodu. Ďalším príkladom perspektívy sú piliere, respektíve stĺpy, keď sa na nich dívame z jedného bodu, zdá sa akoby tie vzdialenejšie boli k sebe bližšie postavené, no v skutočnosti sa vzdialenosť medzi jednotlivými piliermi nemení a navyše sa aj zdá, že stĺpy sa zmenšujú.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile