Kvetinové zátišie

Zátišie je popisný typ maľby, zobrazovanie predmetov, ktoré sa vyskytujú v domácnosti, kvetov, ovocia, potravín atď. Jeho ťažiskom je kompozícia obvykle neživých predmetov. Vo výtvarnom umení sa vytváranie zátišia radí do impresionizmu. Moja galéria je zameraná na zobrazenie iba kvetinového zátišia. Kvetinovým zátišiam bola v porovnaní s inými žánrami maľby prisudzovaná najmenšia vážnosť. Napriek tomu sa však stali komerčne najúspešnejším žánrom výtvarného umenia.  Kvety sa nachádzajú všade okolo nás a spríjemňujú nám naše chvíle strávené či už v prírode alebo doma, keď sa pozeráme von z okna, alebo keď nám rozvoniavajú vo váze. Na základe týchto faktorov som si vybrala túto tému. Taktiež som poukázala aj na ďalšie faktory, ktorými sú farebnosť, zručnosť týchto prác a na krásu jednoduchých vecí okolo nás. V galérii sa nachádzajú zátišia, ktoré sa mi najviac páčili a to z rôznych hľadísk ako sú: autor, pestrosť či kontrast farieb, tvary kvetov, štýl alebo obdobie práce. Nachádza sa tu konkrétne 10 malieb, každá z iného roku vytvorenia a každá od iného, či už viac známeho alebo menej známeho autora. Každé dielo by v každom z nás malo zanechať silný umelecký, či už citový alebo vnemový dojem.Dúfam, že to takto bude aj v tomto prípade a že ste sa oboznámili s týmto druhom umenia.

Bouquet in a Vase, Renoir, Pierre Auguste, 1878, From the collection of: Indianapolis Museum of Art at Newfields
Vase with Chinese Asters and Gladioli, Vincent van Gogh, August 1886 - September 1886, From the collection of: Van Gogh Museum
Bouquet of Flowers in a Vase, Gustave Courbet (French, 1819 - 1877), 1862, From the collection of: The J. Paul Getty Museum
Still Life with Flowers, Juan de Arellano, 1650 - 1660, From the collection of: Fundación Banco Santander
Still Life with Flowers, Shells, a Shark's Head, and Petrifications, Antoine Berjon, French, 1754 - 1843, 1819, From the collection of: Philadelphia Museum of Art
Flower Still Life, Ambrosius Bosschaert the Elder (Dutch, 1573 - 1621), 1614, From the collection of: The J. Paul Getty Museum
Flowers in a Wooden Vessel, Jan Brueghel the Elder, 1606/1607, From the collection of: Kunsthistorisches Museum Wien
Vase with Flowers, van Huysum, Jan, c.1720, From the collection of: Dulwich Picture Gallery
Mixed flowers on pink cloth, Roderic O'Conor, circa 1916, From the collection of: Te Papa
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile