Учимо руски

Ученици могу кроз посматрање слика и дискусију да науче основне фразе у руском језику, као и да прошире своје знање путем конверзије. Код њих се на овај начин развија лингвистичка интелигенција као и визуелно/просторна и интерперсонална. Уколико додамо и неки видео запис или музику уз слику тада се развија и музичка интелигенција.

Proceeding Lion, detail from the Processional Way of Babylon, Unknown, 6th century BCE, From the collection of: Pergamonmuseum, Staatliche Museen zu Berlin
Still Life with Apples, Paul Cézanne, 1893-1894, From the collection of: The J. Paul Getty Museum
Bouquet of Flowers in a Vase, Gustave Courbet (French, 1819 - 1877), 1862, From the collection of: The J. Paul Getty Museum
Seascape, Emily Carr, 1933, From the collection of: Royal BC Museum
Vase of Flowers, Jan van Huysum (Dutch, 1682 - 1749), 1722, From the collection of: The J. Paul Getty Museum
Still life: apples and jar, Samuel Peploe, circa 1912-circa 1916, From the collection of: Art Gallery of New South Wales
Country House by a River, Paul Cézanne, ca. 1890, From the collection of: The Israel Museum, Jerusalem
The Railway, Edouard Manet, 1873, From the collection of: National Gallery of Art, Washington DC
Straw-Trimmed Vase, Sugar Bowl and Apples, Paul Cézanne, 1890 - 1893, From the collection of: Musée de l'Orangerie
Merchant's Wife at Tea, Boris Kustodiev, 1918, From the collection of: The State Russian Museum, St. Petersburg
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile