Príbehy zo života svätých

V galérii som sa prevažne zameral na glorifikáciu svätcov. Pojem glorifikácia znamená velebenie, oslavovanie v božskom zmysle. Na obrazoch vidno oslavu svätcov. Je tu vidno mnoho spoločných znakov. Svätec je vždy dôkladne ožiarený alebo vyzdvihnutý na danom obraze iným spôsobom. Napríklad mohutnosťou postavy. Na obrazoch sa nachádzajú sa aj iné postavy, jedná sa o ľudí alebo o anjelov, ktorí sa snažia ešte viac vyzdvihnúť danú osobu. Dajú sa tu spozorovať aj drobné rozdiely medzi jednotlivými obrazmi a to napríklad pri znázorňovaní mužov a žien. Muži sú vyzdvihovaný takou tou mocou, silou mohutnosťou, pričom ženy pôsobia tým dojmom nevinnosti. Pre porovnanie máme aj hneď prvý obraz, ktorý je odlišný a nezobrazuje konkrétne Ježiša, ale jeho meno. Ale aj pri tomto obraze sú vyzdvihnuté tie znaky mohutnosti. Dieťa, ktoré drží v ruke kríž väčší ako on. Veľa ženských obrazov bola kreslených madona s dieťaťom, bol tak vyzdvihovaný dar života. Vo svojej kolekcii mam len jeden takýto obraz Madonna and Child with Saints Catherine and Thomas. Ešte jeden z týchto obrazov je rozličný ako obdobím tak tou pointou Glorification of the Immaculate Conception. Tento obraz pochádza zo stredoveku, kde vyzdvihujú Nepoškvrnenú Pannu Máriu, jej mohutnosť a slávu oslavujú aj tí nižšie aj vyššie postavený a aj tí nad ňou, anjeli a Boh.  Väčšina týchto obrazov bola namaľovaná v 17. - 18. storočí. Takže väčšina patrí do barokového obdobia a hneď na tých obrazov vidno ako sa líšia od renesančného umenia. Autori znova vyzdvihujú tu nad pozemskosť, Božstvo. Autori sa líšia a tiež nie su všetci rovnakej národnosti, to znamená, že tento typ maľovania obrazov sa rozšíril do celej Európy.

The Glorification of the Name of Jesus, Anthonis Sallaert, c. 1634, From the collection of: The Museum of Fine Arts, Houston
The Glorification of St. Felix and St. Adauctus, Carlo Innocenzo Carlone, ca. 1759, From the collection of: The National Museum of Western Art, Tokyo
The Apotheosis of Saint Benedict, Johann Andreas Wolff, 1685, From the collection of: Kunstpalast
Apotheosis of Saint Stanislaus, Franz Anton Maulbertsch, 1760s, From the collection of: Museum of Fine Arts, Budapest
The Resurrection of Christ, Albrecht Altdorfer, 1518, From the collection of: Kunsthistorisches Museum Wien
Glorification of St. Filippo Neri, Farelli, Giacomo, 1624–1706, From the collection of: Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
Madonna and Child with Saints Catherine and Thomas (sacra conversazione), Lorenzo Lotto, 1527/1533, From the collection of: Kunsthistorisches Museum Wien
Glorification of the Immaculate Conception, Francisco Antonio Vallejo, 1000, From the collection of: Museo Nacional de Arte
Saint Constantia's Vision before the Tomb of Saints Agnes and Emerentiana, Pietro da Cortona, c. 1654, From the collection of: The Museum of Fine Arts, Houston
St Martina calling down Lightning on the Idols, Cortona, Pietro da, 17th century, From the collection of: Dulwich Picture Gallery
Saint Theresa in Glory, Bernardo Strozzi, 1622 - 1633, From the collection of: Musei di Strada Nuova
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile