กำลังโหลด

เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

1960

Queen Sirikit Museum of Textiles

Queen Sirikit Museum of Textiles
Bangkok, ไทย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ ในโอกาสครบรอบการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๑๐๐ ปี และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้แก่พระบรมวงศานุวงศ์สยามและต่างประเทศ ตลอดจนประมุขแห่งรัฐ ประธานาธิบดีดไวท์ ดี. ไอเซนฮาวร์ เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพียงคนเดียวที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ ประธานาธิบดีไอเซนฮาวน์สวมสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวอย่างภาคภูมิใจในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทำเนียบขาว

รายละเอียด

  • ชื่อ: เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์
  • วันที่สร้าง: 1960
  • สถานที่สร้าง: แคนซัส สหรัฐอเมริกา
  • ขนาด: 2.0 x 8.4 cm
  • แหล่งที่มา: ได้รับความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารจดหมายเหตุและบันทึกแห่งชาติ สหรัฐอเมริกาและหอสมุดประธานาธิบดีดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์
  • ประเภท: งานฝีมือ

ดาวน์โหลดแอป

สำรวจพิพิธภัณฑ์ต่างๆ และสนุกกับฟีเจอร์ Art Transfer, Pocket Gallery, Art Selfie และอีกมากมาย

สแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อดาวน์โหลดแอป
แอป Google