Loading

Amor patriae. Allegory symbolizing patriotism

Carl Frederik Stanley1777

SMK - Statens Museum for Kunst

SMK - Statens Museum for Kunst

In 1776 the Danish King Christian 7. introduced the nationality laws, which meant that Government posts and other public offices would usually be reserved for persons who had been born in Denmark.

The following year C.F. Stanley was appointed professor at the Royal Danish Academy of Fine Arts. The nationality laws reflected a growing awareness of national identity and history, as did Stanley’s sculpture, created the same year that he obtained Danish citizenship.

Love of one's country

The title can be translated as Love of one’s country. This establishes a kinship with the king’s motto Honour through love of one’s country, and the picture symbolically presents honour as the result of patriotic deeds.

The allegorical figure is shown standing by his armour, shield, sword, and arrow, quite literally trampling another sword underfoot. In reward of deeds suggested, he bears two laurel wreaths, the symbol of honour.

An idealised patriotic citizen

The figure can, however, both be read as a symbol of patriotism and as an idealised patriotic citizen. During the 1760s Stanley spent some time in Rome where he followed discussions of the latest ideas concerning the correlation between the ideal physique and the ideal structure of society. Judging by the figure’s classical pose, heroic musculature and studied ideal proportions, the late absolute monarchy must have created a new breed of ideal subjects.

Show lessRead more

Details

 • Title: Amor patriae. Allegory symbolizing patriotism
 • Creator: C.F. Stanley
 • Date Created: 1777
 • Værktekst: I 1776 indførte Christian 7. loven om indfødsret, og offentlige embeder blev herefter almindeligvis forbeholdt personer, som var født i Danmark. C.F. Stanley beklædte fra det følgende år et professorat ved Kunstakademiet. Loven var et udslag af en gryende bevidsthed om national identitet og historie, og det samme var Stanleys skulptur, som blev til samme år, som han selv fik indfødsret. Fædrelandskærlighed Titlen kan oversættes som Fædrelandskærlighed. Dermed ligger den tæt op ad kongens valgsprog, Ære ud af fædrelandskærlighed, og den anskueliggør i symbolsk sprog æren som resultat af fædrelandskærlige bedrifter. Figuren står ved sit harnisk, skjold, sværd og bue, og træder bogstavelig talt et andet sværd under fode. For sine antydede bedrifter er den forsynet med to laurbærkranse, symbolet på hæder. En fædrelandskærlig idealborger Figuren kan dog både udlægges som et symbol på fædrelandet og som en fædrelandskærlig idealborger. Stanley havde været i Rom i 1760’-erne, hvor man diskuterede toneangivende ideer om sammenhængen mellem dels det ideelle legeme, dels det omgivende samfunds ideelle indretning. At dømme efter figurens klassiske positur, heroiske muskulatur og tilstræbte ideelle proportioner, må den sene enevælde have fremelsket en ny idealundersåt.
 • Teknik: Gips
 • Proveniens: Køb 1943
 • Provenance: Acquired 1943
 • Physical Dimensions: w45.7 x h112.5 x d39 cm (Without frame)
 • Dansk link: http://www.smk.dk/index.php?id=2664
 • Dansk Titel: Amor patriae. Allegori på kærlighed til fædrelandet
 • Type: Figurines/statuette
 • Rights: Statens Museum for Kunst, http://www.smk.dk/en/copyright/creative-commons/
 • Medium: Plaster

Recommended

Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile