Loading

Christ in the Realm of the Dead

Joakim Skovgaard1891-1894

SMK - Statens Museum for Kunst

SMK - Statens Museum for Kunst
Copenhagen, Denmark

Skovgaard regarded his work as an artist as a calling; his art should work as compellingly as possible in God’s service. The painting shows Jesus entering the realm of the dead as an almighty force, capable of saving and redeeming mankind at any time.

After the Crucifixion, Christ descends into the Realm of the Dead on Easter Eve to release the lost souls. With Adam and Eve at the front, the nameless dead reach out to the lightbringer who crushes the symbols of death and evil underfoot while a dark figure flees the light in the top left corner.

A literary basis

The literary basis for this scene was N. F. S. Grundtvig’s (1783-1872) new version (1837) of Caedmon’s Old English poem about the storming of Hell, I Kvæld blev der banket på Helvedes Port (Tonight there was a Knocking at the Gates of Hell). Skovgaard regarded his work as an artist as a calling, and his task was to let great art work as convincingly as possible for the dissemination of Christianity and the work of God.

Christ depicted as an almighty force

Working out of deeply anchored personal beliefs, Skovgaard insists on depicting Christ as an almighty force that can still fight titanic battles for the sake of mankind. Mobilising the pathos and compositional dynamics of the grand style of art and combining it with his own sense of simple, decorative lines, Skovgaard not only creates an image of rare power and conviction, he also offers his personal take on how "the grand style" could still generate relevant and interesting artistic statements.

Allegory of the period's doubt and fumbling

The realm of the dead - with its anonymous throng of cadaverous beings crowding towards the light of deliverance after long years of darkness - may be Skovgaard’s allegory of his times, a period full of doubt and insecure fumbling.

Details

 • Title: Christ in the Realm of the Dead
 • Creator: Joakim Skovgaard
 • Creator Lifespan: 1856 København - 1933 København
 • Creator Nationality: Danish
 • Creator Gender: Male
 • Creator Death Place: København
 • Creator Birth Place: København
 • Date Created: 1891-1894
 • Værktekst: Skovgaard opfattede sin kunstnergerning som et kald, hvor kunsten skulle arbejde så overbevisende som muligt for Gud. I dette billede vises Jesus i de dødes rige som den almægtige kraft, der til stadighed kan frelse menneskeheden. Efter korsfæstelsen stiger Kristus påskelørdag ned i dødsriget for at befri de fortabte. Med Adam og Eva forrest rækker de navnløse døde deres hænder op mod lysbringeren, der træder på dødens og det ondes symboler, medens en mørk skikkelse øverst til venstre flygter fra lyset. Et litterært udgangspunkt Det litterære udgangspunkt var N. F. S. Grundtvigs (1783-1872) gendigtning (1837) af Cædmons oldengelske kvad om helvedesstormen, I Kvæld blev der banket på Helvedes Port. Skovgaard opfattede sin kunstnergerning som et kald, og opgaven gik ud på at lade den store kunst arbejde så overbevisende som muligt for Gud og kristendommens udbredelse. Et personligt vidnesbyrd Som et dybt forankret personligt vidnesbyrd insisterer Skovgaard på Kristus som den almægtige kraft, der stadig kan udkæmpe titaniske slag for menneskehedens skyld. Med mobiliseringen af den store stils patosformler og kompositionel dynamik, kombineret med hans sans for enkle, dekorative linjeforløb, lykkes det Skovgaard ikke bare at skabe et billede af sjælden overbevisningskraft, men også at give sit personlige bud på, hvordan "den store stil" stadig er i stand til at generere et vedkommende kunstnerisk udsagn. Samtidsallegori over periodens tvivl og usikre famlen De dødes rige med den anonyme skare af dødningelignende mennesker, der efter lang tid i åndløs mørke trænger sig frem mod det udfriende lys, er måske Skovgaards samtidsallegori over periodens tvivl og usikre famlen.
 • Teknik: Olie på lærred
 • Proveniens: Køb 1911
 • Provenance: Acquired 1911
 • Physical Dimensions: w489 x h351.5 cm (Without frame)
 • Dansk link: http://www.smk.dk/index.php?id=1207
 • Dansk Titel: Kristus i de dødes rige
 • Type: Painting
 • Rights: Statens Museum for Kunst, http://www.smk.dk/en/copyright/creative-commons/
 • Medium: Oil on canvas

Additional Items

Get the app

Explore museums and play with Art Transfer, Pocket Galleries, Art Selfie, and more

Flash this QR Code to get the app
Google apps