Loading

Ha Dao is a female photographer based in Hanoi. She is also an editor of the photography magazine Matca (matca.vn). Her photos focus on human relationships and the essence of human existence.
Ha Dao has documented a variety of human life in photography collections about queer experience, waitresses in Siem Reap, male wrestlers in Kolkata, and ethnic minorities in Vietnam. By taking photos, she hopes to discover the opinions, traditions and stereotypes that shape herself and the world around her, such as gender, identity, and cultural and environmental changes.

Show lessRead more
  • Title: Ha Dao
  • Original Language: Hà Đào là nữ nhiếp ảnh gia và biên tập viên của tạp chí nhiếp ảnh Matca (matca.vn). Tác phẩm của cô tập trung khai thác mối quan hệ và sự tồn tại của con người. Hà đã thực hiện các bộ ảnh tư liệu về trải nghiệm queer, những cô gái phục vụ tại Siêm Riệp, các đô vật nam ở Kolkata và các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Từ đó, cô muốn khám phá những quan niệm hình thành bản thân mình và thế giới xung quanh như giới tính, danh tính, những thay đổi trong văn hoá và môi trường.

Recommended

Home
Explore
Nearby
Profile