Loading

II Burial Mound

Maja Lisa Engelhardt2001

The Danish Parliament

The Danish Parliament
Copenhagen K, Denmark

In 2001, painter Maja Lisa Engelhardt (born 1956) created seven monumental landscapes for the Social Democrats' group room that refer to the changing seasons and the history of Denmark from heathen antiquity to Christian culture. Maja Lisa Engelhardt predominantly uses earthen colours in her abstract-expressive paintings. As a declared Christian, her works unify visual memories of the Danish landscape with a Christian motif universe. This also applies to her many church decorations. Author: Lisbeth Bonde, M.A and art critic. Photographer: Torben Eskerod.

Show lessRead more
  • Title: II Burial Mound
  • Creator: Maja Lisa Engelhardt
  • Date: 2001
  • Physical Dimensions: w300 x h230 cm
  • Original Title: Gravhøj
  • Danish Description: I 2001 skabte Maja Lisa Engelhardt (f. 1956) syv monumentale malerier til Socialdemokratiets gruppeværelse. De refererer til Danmarkshistorien fra den hedenske oldtid til den kristne kultur, men også til de danske årstider. Titlen på det første maleri lyder ’Ask og Embla’. Her refererer Engelhardt til en episode i den nordiske mytologi, da Odin, Høner og Lødur finder to opskyllede træstammer, formodentlig ask og elm, som de puster liv i (senvinter). Heraf opstår de første mennesker, Ask og Embla. Det næste værk har titlen ’Kæmpehøj’ med reference tilde gravhøje, som man fra 5-6000 år siden og nogle årtusinder frem rejste for de døde forår). I Danmark er der omkring 100.000 gravhøje, hvor man har gjort vigtige fund, som vidner om livet i bronzealderen. I maleriet ’Vej gennem landskab’ har Engelhardt ønsket at symbolisere den tidligste infrastruktur, der forbandt landsdelene, nemlig de allerførste veje. I ’Tornebusk og tornekrone’ er vi nået op til kristendommens indførelse i Danmark omkring år 1000. I ’Kornaks’ refereres der til den frodige, danske muld, der har gjort Danmark rigt med hensyn til landbrugsproduktionen (høst). ’Sø og himmel’ er et ekspressivt landskabsmaleri med motiv af en storm, der fejer hen over landskabet (efterår). Og endelig fremstiller Engelhardt i maleriet ’Vintersolhverv’ den tid på året, hvor mørket hersker, men hvor året vender til fordel for lysets langsomme tilbagevenden. Et evigt symbol på den store livscyklus og i den politiske kontekst også på, at nye regeringer overtager magten efter de gamle. I 2001, da malerierne blev afsløret, havde Socialdemokratiet netop oplevet et svigende valgnederlag og havde måttet overdrage magten til Blå Blok, dvs. regeringen Fogh, der førte en anderledes aktiv udenrigs- og udlændingepolitik end de foregående regeringer. Samtidig bebudede den nye regering, hvis flertal også hvilede på Dansk Folkeparti, en værdikamp og nogle nationale værdier, som man ikke havde dyrket i Danmark i den sidste halvdel af det 20. århundrede. Forfatter: Lisbeth Bonde, cand.mag. og kunstkritiker. Fotograf: Torben Eskerod.
  • Type: Oil on canvas

Recommended

Home
Explore
Nearby
Profile