Loading

Ik vloek den oorlog

Mundaneum

Mundaneum

VERBOND VOS Ter gelegenheid van 11 November richt het Verbond VOS van t jaar groote international Vredesmeetingen in, waarop Franschmans, Duitschers, Engelschen, Nederlanders, broederlijk op onze grond vereenigd het problema van oorlog en vrede in zijn diepere gronden zullen uiteenzetten en het programma zullen opbouwen voor den internationalen strijd, dien alle weidenkende lieden te voeren hebben tegen de international booswichten die op oorlog aansturen. Al wie tegen den oorlog en voor den vrede is, komt luisteren en vat nadien manmoedig den strijd aan tegen alles wat naar oorlog voert. Die international Vredesmeetingen wordent gehouden: Op 8 November, om 8 uur’s avonds Te Leuven in de zaal Marrant, dietschestraat, 249 Op 9 November om 10 uur’s morgens Te Antwerpen in het Luna Theater, Carnotstraat, 22 Op 9 November, om 6 uur’s avonds Te Hasselt in “Het Haasken” Lombaaedstraat, 3 Op 10 November, om 8 uur’s avonds Te Brussel in het “Huis der Tramwaymen” Priemstraat 17, nabij de Groote Markt Op 11 November om 10 uur’s morgens Te Ghistel in de Feestzaal Vlaamsch Huis Op 11 November, om8 uu’s avonds Te Gent in Uilenspeigen, Kore Kruisstraat, 3 11 November 1930 Allen Daarheen Namens het Verbond VOS Het dagelijksch Bestuur Vlaamsche Oud-Strijders (VOS) Vlaamsche Invalidenbond (VIB) Bond van Vlaamsche Oud-Soldaten (BVOS) Bond van Vlaamsche Opgeeischten en Weggevoerden (VZAB) Middenkantoot, Lakenstraat 113, Brussel Drukk. Excelsior, Brugge

Show lessRead more

Recommended

Home
Explore
Nearby
Profile