Loading

The residency and co-authoring program: The program was organized by the group, Pioneers for the Voice of Ethnic Minorities, together with the Institute for Studies of Society, Economy and Environment (iSEE). Artists, creators, individuals who are interested in the cultural diversity of the Vietnamese nation were invited to stay in ethnic minority people's home. During the 30 days of May, 2017, they breathed the very same air and exchanged personal stories and viewpoints to create various works of art.

Details

  • Title: Logo of the residency and co-authoring program
  • Original Language: Chương trình lưu trú và đồng sáng tác “Cụng, đụng, chạm” do nhóm "Tiên Phong vì tiếng nói người dân tộc thiểu số" (nhóm Tiên Phong) và viện iSEE tổ chức. Các nhóm sáng tác, những cá nhân quan tâm tới đa dạng văn hóa của các tộc người tại Việt Nam được mời về nhà bà con DTTS nhóm Tiên Phong tại Lào Cai, Yên Bái và Đăk Nông để lưu trú. Trong vòng 30 ngày của tháng 5/2017, họ cùng hít thở chung bầu, trao đổi những câu chuyện, góc nhìn và cùng sáng tác nghệ thuật. Các tác phẩm đa dạng được truyền cảm hứng từ văn hóa, tri thức bản địa và các câu chuyện đời thường của các cộng đồng dân tộc thiểu số.

Get the app

Explore museums and play with Art Transfer, Pocket Galleries, Art Selfie, and more

Flash this QR Code to get the app
Google apps