Loading

Kassák Lajos: Work/Document, about 1928, collage, paper, 21,9x17,8 cm

Lajos Kassák emerged as a new, independent type of the avant-garde artist in Hungary in the 1910s. He had a working class background and his family could not support his education. Yet he developed his own way of innovative and wide-ranging thinking and became an internationally renowned artist relying only on his own strength and stamina. He was a writer, artist, journal editor and activist. He was a pioneer of the modern attitude that artistic activity is not constrained by the boundaries of aesthetics. Collage is a characteristic avant-garde genre. Kassák made his first collages in the 20s during the Viennese emigration, applying newspaper and sheet-cuts, typographic elements, textile and wooden materials. After his return to Hungary in line with the social development program of the Munka Circle he gave the genre a new content by using it as a means of propaganda. The demands of intelligibility and visibility and the adaptation of new communication media were basic criteria in Kassák’s program of building workers’ culture. As an articulation of this approach the convincing and easily understandable collage played a significant role. The collage entitled Munka / Dokumentum [Work/Document] applies published photographs and inscriptions/labels. The dynamic of the picture stems from the visual contrast between the unified demonstrating mass and the workers’ faces covering the foreground of the picture. The collage is presumably a cover or advertisement design made for the periodical “Munka” [Work] published since 1929. Kassák ended up making collages in the mid of the 30s, he rediscovered the genre only in the last phase of his carrier in the 60’s.

Kassák Lajos: Munka / Dokumentum

Kassák Lajossal az avantgárd új, szuverén művésztípusa jelent meg Magyarországon a huszadik század tízes éveiben. Műveltségének nem volt családi és iskolai bázisa, mégis újító erejű és átfogó gondolkodást alakított ki, és a maga erejéből vált nemzetközileg elismert művésszé. Író, képzőművész, lapszerkesztő és mozgalomszervező volt. Egyik úttörője volt annak a ma is aktuális gondolkodásnak, amely a művészi tevékenységet nem kizárólag az esztétikai határokon belül jelöli ki. A kollázs jellegzetes avantgárd műfaj. Kassák Lajos első kollázsai a húszas években a bécsi emigráció idején készültek, újság és lapkivágatokból, tipográfiai elemekből, valamint textil és fa anyagok felhasználásával. Hazatérése után a Munka-kör társadalomalakító programjához kapcsolódóan új tartalommal töltötte fel és propaganda eszközként használta. Az érthetőség és a láthatóság követelménye, a legmodernebb kommunikációs eszközök alkalmazása Kassák munkáskultúrát építő programjának alapvető kritériumai voltak. Ennek a szemléletnek a vizuális kifejezéseként kapott fontos szerepet a meggyőző erővel bíró és könnyen értelmezhető kollázs. Munka / Dokumentum című kollázsához nyomtatásban megjelent fényképeket és feliratokat használt fel. A kép dinamikáját a felvonuló tömeg egysége és az előteret beborító közeli munkás arcok vizuális ellentéte adja. A kollázs nagy valószínűséggel Kassák 1929-től megjelenő Munka című lapjának borító vagy hirdetési terve. Kassák harmincas évek közepén teljesen felhagy a kollázsok készítésével, végül pályája utolsó szakaszában a hatvanas években fedezte fel újra a műfajt.

Details

 • Title: Munka / Dokumentum
 • Creator Lifespan: 1887 - 1967
 • Creator Nationality: Hungarian
 • Creator Gender: male
 • Creator Death Place: Hungary, Budapest
 • Creator Birth Place: Slovakia, Érsekújvár
 • Date Created: 1928 k
 • Location: Budapest, Hungary
 • painter, writer, designer: Lajos Kassák
 • Place Part Of: Hungary
 • Physical Dimensions: w17.8 x h21.9 cm (Complete)
 • Original title: Munka / Dokumentum
 • Type: collage on paper
 • Rights: Petőfi Literary Museum

Get the app

Explore museums and play with Art Transfer, Pocket Galleries, Art Selfie, and more

Flash this QR Code to get the app
Google apps