Loading

Paneel uit een familiemoskee, uit een serie van twee vrijwel identieke panelen. Op de panelen zijn diverse teksten en decoraties aangebracht. Centraal op het paneel is (waarschijnlijk) de vorm van een mihrab, een gebedsnis, te zien. Hierbinnen zijn twee rechthoekige vlakken afgebeeld met daarin enkele van de 99 namen van God omlijst met het Troonvers (Koran 2:255). Hieronder zijn in groot schrift nog enkele namen van God aangebracht. Boven de twee rechthoekige vlakken is in één regel twee keer de shahada, (syahadat in het Indonesisch) oftewel de islamitische geloofsbelijdenis, te lezen. Binnen de grote accolade die de mihrab-vorm bekroond op de bovenste helft van het paneel, staat in steeds kleiner wordend schrift de tekst 'bismillah' (in de naam van God) aangevuld met steeds een andere eigenschap oftewel naam van God. Hierbij staat rechts de tekst in gewoon schrift en links in spiegelbeeld geschreven. Links en rechts boven de accolade staat in twee kleine rozetten de tekst 'Allahu akbar' (God is groot). De accolade is afgezet met kleine cirkels waarin waarschijnlijk de namen van engelen zijn vermeld. In het houtsnijwerk aan de bovenkant van de panelen staat vermeld: sesungguhnya engkau (de enige ware). Het is opvallend dat deze tekst in een lokale taal en niet in het Arabisch is geschreven. Tenslotte staan op de zijkanten van het paneel in zwarte ovalen diverse rijen namen vermeld (zie de lijst hieronder).

Rechts van boven naar beneden: namen van islamitische profeten (de profeten staan in chronologische volgorde).

Adam
Idris (Henoch)
Nuh (Noach)
Hud (Hud is een Arabische profeet)
Salih (Salih is een Arabische profeet)
Ibrahim (Abraham)
Lut (Lot)
Ismaïl (Ismael)
Ishaq (Izaak)
Yaqub (Jacob)
Yusuf (Jozef)
Ayyub (Job)

Onder van rechts naar links: het is niet bekend welke namen hier staan, het zijn mogelijk teksten in een inheemse taal geschreven in Arabische lettertekens.

Links van beneden naar boven: vervolg van de namen van islamitische profeten

Shu'ayb
Harun
Alyasa' (Elisa)
Dhu al-kifl (Elia)
Da'ud (David)
Sulayman (Salomo)
Alyas (Elias)
Yunus (Jona)
Zakariya (Zacharias)
Yahya (Johannes)
Isa (Jezus)

In de hoeken: namen van de vier rechtgeleide kaliefen (in chronologische volgorde), van rechtsboven met de klok mee:

Sayyidna Abu Bakr
Sayyidna Umar
Sayyidna Uthman
Sayyid Ali

De panelen zijn afkomstig uit een familiemoskee in Palembang. De reden dat ze zijn verkocht door de familie schijnt te zijn dat de kinderen van de familie overgingen tot een meer orthodoxe vorm van de islam. De aanwezigheid van de panelen was hen een doorn in het oog omdat er afweerspreuken tegen onheil op vermeld staan. Dit was niet in overeenstemming met hun opvattingen over het geloof. Het is echter onduidelijk om welke teksten het gaat.

De panelen hingen in de familiemoskee aan weerszijden van de deur die toegang gaf tot de eigenlijke gebedsruimte. Ten tijde van de aankoop waren de panelen ong. 150 jaar oud (info verkoper).

circa 166 x 92cm (65 3/8 x 36 1/4in.)

Source: collectie.tropenmuseum.nl

Details

  • Title: Panel from a family mosque
  • Date: 1/1850
  • Location: Palembang

Get the app

Explore museums and play with Art Transfer, Pocket Galleries, Art Selfie, and more

Google apps