Loading

Nostrils flaring, lips tight, the man looks firmly ahead. His identity is unknown to us, but as a type he is timeless, and we recognise him as a strong and forceful personality for whom the end justifies the means.

The artist Gossaert

Jan Gossaert became a master of the St. Luke’s Guild of painters in Antwerp in 1503. Only a few years later his work would take him from one royal patron to the next throughout all of Europe. The circle of patrons included the Danish King Christian 2. (1481-1559), whose children Gossaert portrayed in a painting that was to be one of the first secular group portraits in art history (Hampton Court, London). The small princes and princesses greet us with gazes full of childish gravity, painted with the same keen sense of the individual personality that characterises the unknown man.

Gossaert's portraits with inner depth

Portraits with inner depth in the depictions of persons gained ground with the Italian Renaissance, a movement that Gossaert had ample opportunities to familiarise himself with and communicate to wider audiences north of the Alps. The style of painting, characterised by muted colours and an enamel-like varnish, places this portrait within Gossaert’s mature period.

Details

 • Title: Portrait of a Man
 • Creator: Jan Gossaert (Mabuse)
 • Date Created: 1493-1532
 • Værktekst: Med udspilede næsefløje og stramt tegnet mund ser den portrætterede frem for sig. Hans identitet er ukendt for os, men som type er han tidløs, og vi genkender ham som en stærk og handlekraftig personlighed, for hvem målet helliger midlet. Om kunstneren Gossaert Om Jan Gossaert ved man, at han blev mester i Skt. Lukas-gildet (malerlavet) i Antwerpen i 1503. Der gik ikke mange år, før hans arbejde førte ham fra den ene fyrstelige mæcen til den næste rundt omkring i hele Europa. Blandt dem var den danske konge Christian 2. (1481-1559), hvis børn han portrætterede i et maleri, som skulle blive et af kunsthistoriens første profane gruppeportrætter (Hampton Court, London). De små kongelige højheder møder betragteren med blikke fulde af barnlig alvor malet med samme gennemtrængende sans for personlighedsskildringen som den ukendte mand. Gossaerts dybe personskildringer Portrætter med dyb personskildring begyndte at vinde frem med den italienske renæssance, som Gossaert havde rig lejlighed til at gøre sig bekendt med og formidle nord for Alperne. Ud fra malestilen, som karakteriseres ved dæmpede farver og en emaljeagtig fernis, kan man slutte, at mandsportrættet hører til Gossaerts modne periode.
 • Teknik: Olie på træ
 • Proveniens: Erhvervet 1830
 • Provenance: Acquired 1830
 • Physical Dimensions: w31.5 x h41.5 cm (Without frame)
 • Dansk link: http://www.smk.dk/index.php?id=1126
 • Dansk Titel: Mandsportræt
 • Type: Painting
 • Rights: Statens Museum for Kunst, http://www.smk.dk/en/copyright/creative-commons/
 • Medium: Oil on panel

Get the app

Explore museums and play with Art Transfer, Pocket Galleries, Art Selfie, and more

Recommended

Google apps