Loading

Prins Poeroebojo, Majorgeneral and brother to the crown prince of Yogyakarta, with his wife Raden Ajoe Poeroebojo and servants, Java

Charls & Van Es & Co. NV1915/1925

Nationaal Museum van Wereldculturen

Nationaal Museum van Wereldculturen
Amsterdam, Netherlands

Prins Poeroebojo was ten tijde van deze foto nog een broer van de kroonprins. Toen deze kwam te overlijden, werd Poerbojo later Sultan Hamengkoe Boewono VIII. Naast hem zijn echtenote Raden Ajoe Poeroebojo, de vroegere Raden Adjeng Siti Koestilah. Zij is de moeder van de latere Sultan Hamengku Buwana IX.
Geheel links op de foto zit Siti Soendaroenijah, de oudste dochter van Prins Poeroebojo en zijn echtgenote Poedjaningdjah. (dit is dus niet de vrouw naast hem op de foto). Later kreeg deze dochter de naam Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen.

Het huis is op Sompilan 12, Ngasem, Yogyakarta. Haar zonen bewonen anno 2008 nog het huis.

info. Raden Mas Noordijatiroe, de zoon van G.K.R. Pembajoen 18-05-2010

17 x 23,4cm (6 11/16 x 9 3/16in.)

Source: collectie.tropenmuseum.nl

Details

  • Title: Prins Poeroebojo, Majorgeneral and brother to the crown prince of Yogyakarta, with his wife Raden Ajoe Poeroebojo and servants, Java
  • Creator: Charls & Van Es & Co. NV
  • Date: 1915/1925
  • Location: Jawa

Get the app

Explore museums and play with Art Transfer, Pocket Galleries, Art Selfie, and more

Flash this QR Code to get the app
Google apps