Loading

Slavnostní vjezd kardinála Ferdinanda Julia Troyera z Troyersteinu do Olomouce

František Vavřinec Korompay – okruh1783

Olomouc Museum of Art

Olomouc Museum of Art
Olomouc, Czechia

Obraz o rozměrech 104 na 641 centimetrů nechal jako připomínku intronizace Ferdinanda Julia Troyera namalovat jeho synovec Ferdinand hrabě Troyer až v roce 1783. S barokní okázalostí a jako na filmovém plátně zobrazuje, s jakou slávou byl 27. srpna 1747 Troyer uveden na biskupský stolec. Na pozadí olomouckých domů zde vidíme dlouhý, hierarchicky řazený průvod. V čele jel oddíl měšťanské gardy na koních, následují kočáry opatů nedalekých klášterů. Za nimi jeli na koních i v kočárech biskupovi vazalové a hudebníci. A v samotném středu průvodu je zachycen sám biskup Troyer ve slavnostním kočáře, obklopen pěšími hajduky ve slavnostních uniformách. Za jeho kočárem pak následují kanovníci, rovněž ve zdobených kočárech, z nichž některé zapůjčil právě biskup. V závěru průvodu se pak jakoby krčí podstatně skromnější kočáry městských radních. Ačkoliv byl obraz zhotoven více než třicet let po události, poskytuje přesnou představu o pompézním charakteru slavnosti. Je z něj patrné, že uvedení kardinála Troyera na biskupský stolec bylo prvořadou společenskou a kulturní událostí. Biskup Troyer byl přitom jedním z posledních hodnostářů, kteří si užili takto pompézní oslavy intronizace a současně za ně utratili nemalé peníze. V 19. století již probíhaly inaugurační slavnosti podstatně skromněji. V Arcidiecézním muzeu Olomouc je vystaven nejen obraz, ale také samotný Troyerův slavnostní kočár.

Details

  • Title: Slavnostní vjezd kardinála Ferdinanda Julia Troyera z Troyersteinu do Olomouce
  • Creator: František Vavřinec Korompay – okruh
  • Date Created: 1783

Get the app

Explore museums and play with Art Transfer, Pocket Galleries, Art Selfie, and more

Recommended

Google apps