Loading

Recent studies show that this small late Gothic painting was originally part of an altarpiece dedicated to St. Crescentius. This altarpiece was one of four commissioned by the cathedral in Siena as part of a grand decoration scheme to celebrate the city’s patron saints and the Virgin Mary.

The avant-garde of the time

The altarpieces were highly innovative in their overall structure and subject matter and placed Siena at the forefront of the avant-garde of the time. Simone Martini (ca. 1280-1344) delivered the first of the four in 1333, Ambrogio and his brother Pietro Lorenzetti (ca. 1280-1348) supplied theirs in 1342, and the altarpiece by Bartolomeo Bulgarini (1300/1310-1378) and the Master of the Palazzo Venezia Madonna (ca. 1340-1360) arrived in 1351 as the last. All have later been removed from the church and dismantled into individual pieces that are now housed in museums around the world.

St. John the Baptist

Apart from the large central panel of the St. Crescentius altarpiece, now at the Uffizi in Florence, only the top panel depicting St. John the Baptist can be conclusively attributed to Ambrogio’s altarpiece. St. John is shown as the ascetic prophet described in the Bible, a figure who garbed himself in camel’s hair and subsisted on grasshoppers and wild honey. His slightly parted lips appear to be uttering the words on the scroll, "Lamb of God, Who takest away the sins of the world, Spare us, O Lord!"

Details

 • Title: St. John the Baptist
 • Creator: Ambrogio Lorenzetti
 • Date Created: 1337-1342
 • Værktekst: Ny forskning har vist, at det lille sengotiske maleri oprindeligt var del af en altertavle viet til Skt. Crescentius. Det var en af de fire altertavler, som domkirken i Siena havde bestilt som led i et storstilet udsmykningsprogram, der skulle hylde byens skytshelgener og Jomfru Maria. Datidens avantgarde Altertavlerne, som var meget nyskabende i både opbygning og motiver, placerede Siena forrest i datidens avantgarde. Simone Martini (ca. 1280-1344) leverede den første i 1333, Ambrogio og hans bror Pietro Lorenzetti (ca. 1280-1348) leverede deres i 1342 og Bartolomeo Bulgarini (1300/1310-1378) og Mesteren for Palazzo Venezia-madonnaens (ca. 1340-1360) fælles altertavle kom til i 1351 som den sidste. Alle er de senere blevet fjernet fra kirken og splittet op i enkeltdele, som befinder sig på museer verden over. Johannes Døberen Ud over Skt. Crescentius-altertavlens store midterstykke, som findes på Uffizierne i Firenze, er det kun topstykket med Johannes Døberen, som med sikkerhed kan henføres til Ambrogios altertavle. Johannes Døberen er skildret som bibeltekstens asketiske profet, der iklædte sig kamelhår og levede af græshopper og vild honning. Hans antydede let adskilte læber synes at udtale de ord, der står på skriftrullen, "Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd, hav barmhjertighed med os."
 • Teknik: Tempera på træ
 • Proveniens: Erhvervet med støtte fra Hermod Lannungs Museumsfond og midler fra Testamentarisk gave fra maleren Ole Kielberg 2003
 • Provenance: Acquired 2003
 • Physical Dimensions: w47 x h52.3 cm (Without frame)
 • Dansk link: http://www.smk.dk/index.php?id=2684
 • Dansk Titel: Johannes Døberen
 • Type: Painting
 • Rights: Statens Museum for Kunst, http://www.smk.dk/en/copyright/creative-commons/
 • Medium: Tempera on panel

Get the app

Explore museums and play with Art Transfer, Pocket Galleries, Art Selfie, and more

Flash this QR Code to get the app

Recommended

Google apps