Laden

Winterlandschap met schaatsers en vogelknip

Pieter Bruegel1565

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Brussel, België

Het is niet uitgesloten dat de kunstenaar wou zinspelen op de winter van 1564/65, die volgens de eigentijdse kroniekschrijvers bijzonder streng was. Het tafereel heeft ongetwijfeld ook een diepere betekenis, die verband houdt met de in de 16de eeuw wijd verspreide allegorische interpretatie van het menselijk bestaan. Volgens deze opvatting is de gelovige als een pelgrim die op zijn levensweg aan tal van gevaren en verleidingen moet weerstaan om zijn heil te bereiken. Vogelvallen, zoals de vogelknip rechts op de voorgrond, golden in de literatuur van die tijd als symbool van de duivelse bekoringen die bestemd waren voor de onbezonnen zielen (een vogel stond traditioneel symbool voor de ziel). Schaatstaferelen verzinnebeelden in de kunst vaak het onzekere (gladde) karakter van het bestaan. Schaatsers en vogels zijn hier even onbekommerd en kwetsbaar overgeleverd aan het dreigend gevaar (naar Sabine van Sprang, in 'Museum voor Oude Kunst. Een keuze')

Details

  • Titel: Winterlandschap met schaatsers en vogelknip
  • Maker: Pieter Bruegel
  • Aanmaakdatum: 1565
  • herkomst: Legaat van mevrouw Delporte-Livrauw en dr. Franz Delporte, Brussel, 1973
  • drager: Eikenhout
  • Fysieke afmetingen: 37 x 55,5 cm
  • Type: Schilderij (op hout)
  • Rechten: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel

De app downloaden

Kijk rond in museums en experimenteer met Art Transfer, Pocket Gallery's, Art Selfie en meer

Aanbevolen

Google-apps