Loading

Xuan-Phong Le is a documentary photographer based in Hanoi, Vietnam. His approach to photography evolves from and focuses on the observations of human behavior in everyday life. Xuan-Phong’s current personal projects involve narratives inspired by the sentiments of himself and those close to him.

Details

  • Title: Xuan-Phong
  • Original Language: Xuân-Phong Lê là nhiếp ảnh gia tài liệu tại Hà Nội, Việt Nam. Hướng tiếp cận của anh tập trung vào những quan sát về hành vi của con người trong đời sống hằng ngày. Các dự án cá nhân hiện tại của Xuân-Phong xoay quanh những tự sự lấy cảm hứng từ cảm nhận của chính anh và từ những người xung quanh.

Get the app

Explore museums and play with Art Transfer, Pocket Galleries, Art Selfie, and more

Flash this QR Code to get the app
Google apps