MOCĂNIŢA - Calea Ferată Forestieră

Mocăniţa - Trenul de legendă din Vişeu de Sus!

1933 – Un nou început 
Construcţia căii ferate forestiere pe Valea Vaserului marchează începutul unei noi perioade în exploatarea lemnului în această regiune . Odată cu inaugurarea primului tronson la 1 octombrie 1933, eveniment ce a avut loc în prezenţa unor personalităţi politice importante precum ministrul Agriculturii şi Domeniilor, s-a renunţat treptat la vechile metode ale plutăritului.
Perioada postebelică
Calea ferată a funcţionat până în octombrie 1944, atunci când a fost parţial distrusă de trupele germano-maghiare aflate în retragere. După cel de-al Doilea Război Mondial, C.A.P.S. a refăcut calea ferată, prelungind-o ulterior cu încă 14 km, la care se adaugă şi alte ramificaţii pe văi adiacente precum Valea Novăţului.
1961 – Finalizarea lucrărilor
În anul 1961, după finalizarea tuturor lucrărilor la calea ferată, reţeaua C.F.F. Vişeu de Sus însuma o lungime totală de 79,095 km, dintre care linia magistrală avea 46,028 km, restul reprezentând ramificaţiile, depozitele şi liniile de garare din staţii. Trebuie menţionat faptul că din gara C.F.F calea ferată bifilară a fost construită cu ecartament de doar 760 mm, specifică regiunilor accidentate, astfel încât aceasta să poată urma cursul râului Vaser.
Ultima cale ferată forestieră activă din Europa
Schimbările economice ce au survenit în urma revoluţiei din decembrie 1989 au avut un impact devastator asupra căilor ferate forestiere cu ecartament îngust din România, deţinute în trecut de statul român: în doar câţiva ani aceste căi ferate au fost închise şi desfinţate.   Prin urmare, cele mai multe dintre locomotivele cu aburi din România au fost scoase din funcţiune şi abandonate, însă aici, pe ultima cale ferată forestieră activă din România, unele dintre ele au avut şansa să-şi redescopere utilitatea, străbătând valea îngustă a Vaserului cu acelaşi entuziasm pe care l-au avut odinioară.
Contribuții: povestire

Association Wassertalbahn
Coordonator: Ioana Coman-Karlstetter
Photography and Editing: Daniel Andreica
Text: Tiberiu Andruşca
English Translation: Colin Shaw

Mulțumiri: tot conținutul media
În unele cazuri, e posibil ca povestirea prezentată să fi fost creată de o terță parte independentă. Aceasta nu reprezintă neapărat punctul de vedere al instituțiilor menționate mai jos, care au asigurat conținutul.
Traduceți cu Google
Pagină de pornire
Explorați
Aproape
Profil