5500 aC - 1500

El món de la mort a les Terres de l'Ebre

Museu de les Terres de l'Ebre

El Museu ofereix una visió de les pràctiques funeràries a les Terres de l’Ebre des de les primeres sepultures d’inhumació del neolític fins a l’edat mitjana, passant per les incineracions del món ibèric, i el canvi a la inhumació del món romà, relacionat amb els cultes orientals i la difusió del cristianisme.

Prehistòria: un altra vida
Al VI mil•leni aC al curs inferior de l’Ebre, a més dels primers poblats, es documenten diferents tipologies de sepultures a l’aire lliure. La ràpida aparició i desenvolupament de les pràctiques funeràries en les primeres comunitats pageses a l’Ebre i la complexitat del ritual indica que no sols reforçaven la integració del grup sinó que foren un vincle de pertinença a la terra.

Reconstrucció històrica hipotètica del ritual d'enterrament neolític a les Terres de l'Ebre.

El mort era soterrat en una sepultura individual i anava acompanyat d'un senzill aixovar funerari amb vasos ceràmics, etc ... dipositats a la vora del cos.

El mort era enterrat amb els seus ornaments: brazalets de diferents tipus, collars, etc.

També l'acompanyaven eines de pedra.

Protohistòria: la cremacio del cos
Els contactes entre els diferents pobles europeus afavoreix l’adopció d’un nou ritual funerari que reflecteix un canvi ideològic en la societat. Consistia en la incineració del cadàver, la deposició dels ossos i les cendres en un contenidor ceràmic, la urna, que es soterrava en una petita cavitat acompanyat de l’aixovar, compost per objectes d’ornament, objectes d’ús personal i de la panòplia guerrera.

Reconstrucció històrica hipotètica del ritual d'enterrament d'època ibèrica.

Els contenidors ceràmics tenen una evolució cap a un mòdel estándar.

Urna feta a mà sense tapadora. Vas, molt utilitzat a la cuina, on es van guardar les cendres del mort.

Vas a torn tancat amb lloseta de pedra.

Vas-copa a torn reutilitzat com a contenidor cinerari. Tancat amb un plat.

Urna a torn amb decoració pintada. Prototipus de l'urna d'orelletes però amb nanses.

El mòdel que es va imposar fou la urna d'orelletes feta a torn i pintada amb decoració geométrica o vegetal.

L'aixovar estaba format per objectes d'ornament, objectes d'ús personal i per l'armament guerrer.

Sivella de cinturó amb la típica decoració incisa.

Fíbula. Subjectava i unia la roba de vestir.

Falcata. Espasa típica ibèrica. Element principal de la panòplia guerrera.

Soliferrum doblegat ritualment. Era una llança llarga, d'uns 2 m., que formava part de la panòplia guerrera.

El Mon Romá: Creuar l'aqueront
S’inhumà el cos en cementiris a la vora de les vies de comunicació. S’estableix un ritual per perpetuar la memòria del mort, per mitjà de libacions, banquets i ofrenes, Entre les ofrenes més populars en destaquen dues: la col•locació d’una moneda a la boca del mort per poder pagar el viatge al més enllà i creuar el riu Aqueront, i la deposició d’una llàntia.

Reconstrucció històrica hipotètica d'un ritual d'enterrament d'època romana.

La llàntia com a símbol del cicle vital i per il•luminar el món de les tenebres.

Vas dipositat com a ofrena per a les libacions.

Gerra dipositada com a ofrena.

Edad Medieval: el Judici Final
El judaisme, el cristianisme i l’islam són tres religions monoteistes, de tradició profètica, amb una base de revelació divina, una orientació ètica i amb un concepte lineal de la història que s’inicia amb la creació i acaba amb la resurrecció dels morts i el judici final.

Reconstrucció històrica hipotètica d'un enterrament d'època medieval.

Museu de les Terres de l'Ebre
Crèdits: història

Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre
Texts y realització: M.Villalbí
Audiovisuals: Calidoscopi
Recreacions històriques: Arqueolític, Ibercalafell, Nemésis i Terra Feudal

Museu de les Terres de l'Ebre

Crèdits: tots els suports
Pot ser que l'article destacat hagi estat elaborat per algú extern i independent, de manera que pot no representar els punts de vista de les institucions, indicades a continuació, que han facilitat el contingut.
Tradueix amb Google
Inici
Exploreu
A prop
Perfil