มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร

มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร
กรุงเทพฯ, ไทย

หม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 โดยความร่วมมือของพระญาติและพระสหายผู้ใกล้ชิด ตามพระประสงค์ของหม่อมเจ้ามารศีฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะในประเทศไทย และดำเนินกิจกรรมสงเคราะห์สัตว์ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของท่าน

มูลนิธิฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของหม่อมเจ้ามารศีฯ ในประเทศไทยมาแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ นิทรรศการ “MARSI” ณ สยามพารากอน เมื่อปี พ.ศ. 2553 และนิทรรศการ “L’art de Marsi” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำภาพเขียนส่วนพระองค์ที่หม่อมเจ้ามารศีฯ ทรงวาดถวายมาจัดแสดงภายในนิทรรศการ อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่ เสวนาและการอบรมด้านการซ่อมแซมภาพให้แก่เยาวชนและผู้สนใจ ต่อมานิทรรศการ "Beauty and Ugliness: Aesthetic of Marsi" ได้จัดขึ้นเป็นครั้งล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. 2561 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยนำทั้งภาพเขียน ภาพร่างบนกระดาษไข สิ่งของและหนังสือส่วนพระองค์ ตลอดจนภาพยนตร์สารคดีที่ยาชมได้ยากยิ่งมาจัดแสดง

ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้จัดทำหนังสือภาพวาดฝีพระหัตถ์ ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาด้านศิลปะในระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ตลอดจนให้การสนับสนุนนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาและศิลปินรุ่นใหม่ในหอศิลป์ต่างๆ

ในอนาคตมูลนิธิฯ มีโครงการจัดทำแกลเลอรีจัดแสดงภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของหม่อมเจ้ามารศีฯ เป็นการถาวรในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ

แสดงน้อยลงอ่านเพิ่มเติม

4 เรื่องราว

ในคอลเล็กชันนี้

ดูทั้งหมด

114 รายการ

มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร82
สุขุมวิท 26
คลองตัน คลองเตย

กรุงเทพฯ
10110
ไทย
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร