Museum of Contemporary Art (MOCA BANGKOK)

Museum of Contemporary Art (MOCA BANGKOK)
ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่ที่เก็บบันทึกรวบรวมประวัติศาสตร์ทางศิลปะไทยที่น่าสนใจ เกิดขึ้นจากรากฐานทางวัฒนธรรมอันยาวนาน องค์ความรู้ทางศิลปะแบบสากล ที่ถ่ายทอดสู่นักเรียนศิลปะรุ่นแรกโดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประติมากรชาวเมืองฟลอเรนช์ ประเทศอิตาลี สู่ถึงรุ่นปัจุบันอันก่อให้เกิดเป็นงานศิลปะไทยร่วมสมัย ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ว่าประเทศไทยเป็นชาติที่มีอารยะ
งานศิลปะที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ฯขณะนี้เป็นผลงานทัศนศิลป์ จากศิลปินหลายรุ่น ซึ่งทุกๆ ผลงานถือเป็นงานระดับชั้นครู จะยืนหยัดได้ถึงความมุ่งมั่นของศิลปินไทย ในการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทยอย่างเหนียวแน่น

แสดงน้อยลงอ่านเพิ่มเติม

1 เรื่องราว

ในคอลเล็กชันนี้

ดูทั้งหมด

99 รายการ

1 มุมมองพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย499 ถ. กำแพงเพชร 6
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
ประเทศไทย
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Museum of Contemporary Art (MOCA BANGKOK)
เวลาทำการ
วันจันทร์ปิดทำการ
วันอังคาร10:00–18:00
วันพุธ10:00–18:00
วันพฤหัสบดี10:00–18:00
วันศุกร์10:00–18:00
วันเสาร์10:00–18:00
วันอาทิตย์10:00–18:00