Norrbottens museum

Norrbottens museum
Luleå, Sverige

Norrbottens museum är länsmuseum i Sveriges till ytan största län. Norrbotten har ett varierat landskap som sträcker sig från kust till fjäll med en kulturhistoria på över 10 000 år. Länet är en mångkulturell miljö, präglad av samisk, tornedalsfinsk, finsk, svensk och nysvensk kultur. Vid museet bedrivs verksamhet inom kulturmiljövård, arkeologi, etnologi, dokumentation, arkiv, bibliotek och samlingar, pedagogik, samt en omfattande utställnings- och programverksamhet. Norrbottens museum är verksamt i hela regionen och samverkar med alla kommuner i länet. Museets uppdrag är att samla, förmedla och utveckla det norrbottniska kulturarvet. Museet verkar för kulturen i historia och samtid, för mångfald och det fria offentliga samtalet, och för dagens och morgondagens kunskap.

Norrbottens museum ingår i Region Norrbotten, avdelningen regional utveckling som en basenhet inom kultur.

Show lessRead more

2 stories

In this collection

View All

121 items

Norrbottens museumStorgatan 2
972 38 Luleå
Sverige
Visit Norrbottens museum's website
Googles appar