Fundacja Urban Forms

Łódź, Polska

Fundacja Urban Forms powstała w 2009 roku. Nasze działania ogniskujemy wokół szeroko pojętej kultury miejskiej, koncentrując się na organizacji, promocji i wspieraniu niezależnych inicjatyw artystycznych, sportowych i społecznych. Pragniemy promować „żywą” kulturę i sztukę, bezpośrednio w stronę społeczeństwa, umożliwiając mu czynny udział w organizowanych przez nas wydarzeniach. Propagujemy wszelką działalność w ikonosferze miejskiej, która jest przejawem artystycznej kreatywności, ale też narzędziem rewitalizacji społecznej. Naszym celem jest stworzenie cyklicznych wydarzeń w przestrzeni miejskiej Łodzi, permanentnie zmieniających i podnoszących jej jakość. Naszą podstawową misją jest nasycenie łódzkiej tkanki miejskiej, kreatywną, wielowymiarową, nowoczesną sztuką, która pozwoliłaby znacznie poprawić obecny wizerunek Łodzi, nadając jej prawdziwie artystyczny i oryginalny walor. Głównym narzędziem do realizacji tego celu jest wielkoformatowe malarstwo, tworzone bezpośrednio na elewacjach budynków, które w permanentny sposób zmienia oblicze danej przestrzeni. Galeria Urban Forms to autorski projekt naszej fundacji. Jest to stała ekspozycji sztuki ulicznej w publicznej przestrzeni Łodzi. W chwili obecnej składa się z 30 wielkoformatowych malowideł – murali - umieszczonych bezpośrednio na elewacjach budynków w centrum miasta. Tworzą one szlak artystyczny dostępny dla wszystkich mieszkańców i przyjezdnych.

Pokaż mniejWięcej informacji

9 artykułów

Wyświetl wszystkie

W tej kolekcji

Wyświetl wszystkie
Liczba elementów: 259
Strona główna
Przeglądaj
W pobliżu
Profil