Ohranjanje spomina na ustno folkloro in razvijanje kulture

Zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice Slovenije

Slovenian songs of the Carniola people (1839) by Emil KorytkoNational and University Library of Slovenia

Ljudsko slovstvo

Začetek slovenskega slovstva sega v zgodnji srednji vek, ko so nastala krajša nabožna besedila, najzgodnejša pisna pričevanja slovenskega jezika in kulture, ki so že imela oblikovne in slogovne lastnosti umetniških besedil. Slovensko ljudsko slovstvo je nastajalo še pred nastankom prvih slovenskih knjig ter se nadalje razvijalo tudi pozneje, ko je že bilo razvito umetniško slovstvo. Ustvarjali so ga nadarjeni posamezniki, preživelo pa je tako, da se je prenašalo iz roda v rod s pripovedovanjem, petjem in zapisi. Razlika med ljudskim in umetnim slovstvom se torej ne nanaša toliko na začetni ustvarjalni akt kot na način obstoja besedila, bodisi pesemskega, proznega ali dramskega. Sistematično zbiranje in izdajanje slovenske ljudske poezije se je začelo v 19. stoletju.

Prva velika zbirka ljudskega pesništva. Poljak Emil Korytko, ki je bil med letoma 1837 in 1839 politično konfiniran v Ljubljani, je pokazal poglobljeno zanimanje za slovensko ljudsko pesništvo in s sodelavci zbral bogato zbirko, ki se hrani v izvirni rokopisni obliki.

Illyrian Folk Songs Sung in Styria, Carniola, Carinthia and the Western Part of Hungary (1839) by Stanko VrazNational and University Library of Slovenia

Pesnik Stanko Vraz je bil najbolj kritičen folklorist svoje dobe in najzaslužnejši slovenski zbiratelj ljudskega slovstva do Karla Štreklja. Ta zbirka obsega zapise melodij in pokriva celotno slovensko ozemlje.

Tournament between riders Lamberg and Pegam (1807)National and University Library of Slovenia

Prvi natis ene najstarejših slovenskih ljudskih pesmi (vzporedno tudi v nemškem prevodu), ki opisuje namišljen boj med češkim vitezom Janom Vitovcem in domačinom Krištofom Lambergarjem.

Slovenian National Songs (1895) by Karel ŠtrekeljNational and University Library of Slovenia

Knjige so nastale s pomočjo starejših zbirk in dodatnim nabiranjem besedil in napevov. To je bila v svojem času najboljša in najobsežnejša slovanska zbirka ljudskega slovstva. Vsebuje skoraj 9000 besedil, številna so opremljena tudi z melodijami. Pri njenem nastanku je sodelovalo več kot 200 zbiralcev.

Biblia (1584) by Jurij DalmatinNational and University Library of Slovenia

Vzpon slovenske knjige v 16. stoletju

Slovensko slovstvo je svoj prvi veliki vzpon doživelo v sredini 16. stoletja. Izjemno močno versko gibanje reformacije je črpalo neposredno iz Lutrovega vrča in se tesno povezovalo z vodilnimi evropskimi reformatorji tistega časa, kot so Kalvin, Zwingli idr. Združilo je izredno nadarjene in delavne može, ki so ustvarili mogočno versko, jezikovno in literarno gibanje. V samo nekaj desetletjih so Slovenci tako rekoč iz nič razvili svoj jezik in postavili temelje književnosti. V 50 letih so Primož Trubar, Jurij Dalmatin, Sebastjan Krelj, Adam Bohorič in drugi izdali 60 slovenskih knjig v lepi opremi in visokih nakladah, od 1000 do 2000 izvodov, kar je nedvomno izjemen dosežek.

A new song of the Carniolan peasants (1515)National and University Library of Slovenia

Letak s prvimi slovenskimi natisnjenimi besedami (kmečka puntarska gesla). Znana sta samo dva ohranjena izvirna izvoda (Ljubljana in Berlin).

Prve natisnjene besede v slovenskem jeziku: »Stara prauda« (Staro pravo) in »Leukhup, leukhup, leukhup, leukhup woga gmaina« (Le vkup, le vkup, uboga gmajna).

Catechismus in Slovenian language (1550) by Primož TrubarNational and University Library of Slovenia

Prva tiskana slovenska knjiga, ohranjena kot unikaten izvod v Avstrijski narodni knjižnici na Dunaju. Uvodni del vsebuje avtorjev nagovor Vsem Slovencem.

The Complete New Testament (1557/58) by Primož TrubarNational and University Library of Slovenia

Kmalu po prvih dveh slovenskih knjigah, Katekizem in Abecednik (1550), se je Trubar lotil prevajanja Biblije.

V samo nekaj letih mu je uspelo izdati celoten prevod Nove zaveze.

The Bible (1584) by Jurij DalmatinNational and University Library of Slovenia

Največja in morda najpomembnejša slovenska knjiga. Vsebuje kratek nemški in izčrpen slovenski predgovor, celotno Staro in Novo zavezo, več kazal in prvi slovenski enojezični slovar.

Delo ima neprecenljivo kulturno in visoko materialno vrednost.

Free Winter Hours / Arcticae horulae succisivae (1584) by Adam BohoričNational and University Library of Slovenia

Prva slovenska slovnica in ena redkih zgodnjeevropskih slovnic živega jezika. Komentar v latinščini. Vsebuje znameniti uvod o razširjenosti in starosti slovanskih jezikov ter izraža ponos slovanskega rodu.

Whole Catehismus with psalms (1584) by Jurij DalmatinNational and University Library of Slovenia

Najlepša slovenska protestantska pesmarica.

Dictionary of Four Languages, Hieronymus Megiser, 1592, From the collection of: National and University Library of Slovenia
Show lessRead more

Najboljši slovar 16. stoletja: nemško-latinsko-slovensko-italijanski. Ponatiskovali so ga vse do 18. stoletja. Zelo redka knjiga.

House postille (Hišna Postila) (1595) by Primož TrubarNational and University Library of Slovenia

Prevod celotne Lutrove postile, zbirke nedeljskih in prazničnih evangelijev. Izjemno lepo izdelan tisk, bogato okrašen z lesorezi. Zadnje Trubarjevo delo.

Heavenly Goal (Nebeshki zyl) (1684) by Matija KastelecNational and University Library of Slovenia

Mejniki v slovenskem slovstvu od 17. do 20. stoletja

Kakor vse sodobne književnosti se je tudi slovenska razvijala v vseh zvrsteh: poeziji, leposlovju in dramatiki. Postopoma se je osvobajala verske, didaktične in ideološke tendenčnosti in se trdno oklepala estetskih načel. Najprej se je razvila umetniška poezija. V 17. stoletju so se pojavili prvi poskusi posvetne poezije, ob koncu 18. stoletja pa je sledil pesniški almanah Pisanice. Le nekaj let pozneje, leta 1806, so Slovenci dobili prvo samostojno osebno pesniško zbirko, Vodnikove Pesme za pokušino. 

Slovenska umetniška proza do sredine 19. stoletja v pravem pomenu ni obstajala; le vrsta jezikovno, slogovno in vsebinsko pomembnih del, brez katerih se prava umetniška proza ne bi mogla razviti. Ko je Janez Cigler leta 1836 s svojo slikovito pripovedjo Sreča v nesreči prebil led, so mu sledili tudi drugi avtorji. Slovenska izvirna dramatika temelji na srednjeveških misterioznih igrah in pasijonskih igrah. Konec 18. stoletja ga je razsvetljenska komedija pripeljala na odre in pozneje v knjige. Temeljni kamen naše drame je postavil Anton Tomaž Linhart; Ivan Cankar jo je po umetniški vrednosti pripeljal do vrhunca.

Italian-Slovenian Vicabulary (1607) by Alasia da Sommaripa, GregorioNational and University Library of Slovenia

Alessandro Alasia, rojen okoli leta 1578 v Sommarivi v Piemontu, je bil približno desetletje duhovnik med Slovenci v Devinu. Slovarček vsebuje več kot 2600 gesel, kratko slovensko slovnico in nekaj dodatkov. Naša knjižica je edinstvena v svetovnem smislu.

Collection of gospels: Evagelia inu Iystuvi, Janez Čandik, 1612, From the collection of: National and University Library of Slovenia
Show lessRead more

Prva katoliška knjiga nedeljskih evangelijev po oglejskem obredu. Delo je zelo pomembno zaradi nadaljevanja tradicije slovenskega knjižnega jezika in slovstva iz 16. stoletja. Besedila je pripravil Janez Čandik, izdajo pa je omogočil ljubljanski škof Anton Tomaž Hren. Zelo redka knjiga.

The School of Thinking (Shulla tiga premishluvana) (1643) by Adam SkalarNational and University Library of Slovenia

Obsežen rokopisni zbornik iz časa, v katerem več desetletij ni bilo nobene tiskane slovenske knjige.

Heavenly Goal (Nebeshki zyl) (1684) by Matija KastelecNational and University Library of Slovenia

Zbirka pobožnih premišljevanj. Začetek slovenskega baroka.

The Sacred Handbook, Janez Svetokriški, 1691, From the collection of: National and University Library of Slovenia
Show lessRead more

Najimenitnejše in najobsežnejše (2896 strani) delo slovenskega baroka. Pridige presegajo zgolj priročniške cilje in razkrivajo lastnosti umetniške literature.

Collection of sermons: Palmarium Empyreum (1731) by Rogerij (Mihael Krammer)National and University Library of Slovenia

Skupaj 126 baročnih pridig o svetnikih, ki jih odlikujejo dosledno navedeni viri. Njegova pridižna proza že dobiva pripovedni značaj.

The Loyal Companion (Zvesti tovarš), Mihael Paglovec, 1742, From the collection of: National and University Library of Slovenia
Show lessRead more

Poučne nabožne zgodbe ter navodila za branje in pisanje. Zelo razširjena in priljubljena knjiga med preprostimi ljudmi.

The Holy Bible: Old and New Testaments (1784) by Jurij Japelj et al.National and University Library of Slovenia

Prvi uradni katoliški prevod Svetega pisma je izhajal 18 let in bil veljaven celo stoletje.

The Holy Bible: Old and New Testaments (1784) by Jurij Japelj et al.National and University Library of Slovenia

Prevod je imel velik pomen tudi kot norma slovenskega knjižnega jezika v svojem času. Narodna in univerzitetna knjižnica Slovenije hrani posebno lep komplet v Zoisovi vezavi.

Almanac Colored Eggs (Pisanice) (1779)National and University Library of Slovenia

Prvi slovenski almanah umetne poezije. Natisnjeni so bili trije zvezki, dva sta ostala v rokopisu. Začetki programskega ustvarjanja umetniške poezije.

Comedies Molly, the Mayor's Daughter and This Happy Day, or Matiček Gets Married (Shupanova Mizka in Ta veseli dan, ali Matizhek se sheni), Anton Tomaž Linhart, 1790, From the collection of: National and University Library of Slovenia
Show lessRead more

Prvi in najboljši slovenski komediji vse do 20. stoletja. Še vedno živi in uprizarjani.

Poems for Sampling (Pesme za pokushino), manuscript (1806) by Valentin VodnikNational and University Library of Slovenia

Prva samostojna pesniška zbirka. Avtorjev rokopis.

Fortune in misfortune (Srezha v nesrezhi), Janez Cigler, 1836, From the collection of: National and University Library of Slovenia
Show lessRead more

Prva slovenska povest. Slikovita zgodba o dvojčkih kmečkega rodu, ki s trdim delom in veliko pobožnostjo dosežeta družbeni vzpon in blaginjo.

The Carniolan Bee (Krainska zhbeliza), 1830, From the collection of: National and University Library of Slovenia
Show lessRead more

Najboljši slovenski pesniški almanah 19. stoletja, ki je zbral vse glavne pesnike tistega časa. Zbrana je zrela umetniška poezija, zlasti Franceta Prešerna.

Poems (1846) by France PrešerenNational and University Library of Slovenia

Najvišji dosežek slovenske poezije. Visoka romantična lirika, ki je slovensko slovstvo postavila ob bok takratnim vrhuncem evropske literature. Prevedena je bila v vse evropske in nekatere zunajevropske jezike. Prešernov izvirni rokopis, predloga za natis.

Martin Krpan (1858) by Fran LevstikNational and University Library of Slovenia

Vzorčna klasična povest. Prvič je izšla v Slovenskem Glasniku v Celovcu leta 1858. Izdaja iz leta 1954 vsebuje odlične ilustracije slikarja Toneta Kralja.

The Tenth Brother (Deseti brat) (1866) by Josip JurčičNational and University Library of Slovenia

Prvi slovenski roman, ki je sestavljal slovensko umetniško prozo. Romantična ljubezenska zgodba, postavljena v grajsko in kmečko okolje. Prvič je izšel v Celovcu leta 1866; izdajo iz leta 1976 je ilustriral Boris Kobe.

Poems I, Simon Gregorčič, 1882, From the collection of: National and University Library of Slovenia
Show lessRead more

Ena najbolj priljubljenih slovenskih nacionalnih knjig, imenovana tudi »zlata knjiga«. Čudovita ljubezenska in refleksivna lirika pesnika duhovnika.

Jakob Ruda (1900) by Ivan CankarNational and University Library of Slovenia

Ivan Cankar (1876–1918) velja za najboljšega slovenskega pisatelja in dramatika.

Rokopis te drame vsebuje Cankarjeve risbe glavnih junakov.

Across the Plain, Oton Župančič, 1905, From the collection of: National and University Library of Slovenia
Show lessRead more

Modernistični pesnik, utemeljitelj slovenske impresionistične in simbolistične lirike. Ta zbirka je eden od vrhuncev slovenske poezije. Lepa secesijska oprema.

Poems, Srečko Kosovel, 1927, From the collection of: National and University Library of Slovenia
Show lessRead more

Zbirka impresionistične lirike. Preostala Kosovelova pesniška dela so dokazala, da spada v sam vrh slovenskih ekspresionistov, ki so ekspresionizem pripeljali do najradikalnejše točke.

Poem Zdravljica, 1944 (1944) by France PrešerenNational and University Library of Slovenia

Bibliofilska izdaja, ki je izšla v vojnem času ob 100. obletnici nastanka pesmi. Knjigo je opremil Janez Vidic. Zdravljica je himna samostojne Slovenije.

Credits: Story

Iz knjige Zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice Slovenije
Razstava: Žiga Cerkvenik
Narodna in univerzitetna knjižnica, 2017

Credits: All media
The story featured may in some cases have been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Explore more
Googlove aplikacije