Kako v slovenščini pokličeš babico na 25 načinov

Izjemna raznolikost slovenskih narečij

Karta slovenskih narečij, Slovenski lingvistični atlas II (2016)Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Slovenija ima le okoli dva milijona prebivalcev. Kljub temu obstaja več kot 40 narečij, ki so razvrščena v sedem narečnih skupin. 

Slovenci iz različnih pokrajin pa se med seboj vseeno lahko razumejo, čeprav ne poznajo prav vsake besede.

Različice besede "stara mati" po Sloveniji, Slovenski lingvistični atlas I (2011)Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Obilje narečij, številne jezikovne različice in krajevni izrazi uvrščajo slovenščino med narečno najbolj raznolike slovanske jezike. Tako npr. v slovenščini obstaja približno 25 različnih poimenovanj za »babico«. 

Kos Otilija, Stranj 14 (Gorenje Vrhpolje) lupi krompir, v naročju ima "košarno" (košaro) s krompirjem. (1952) by Boris OrelZnanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ker je bil velik del Slovenije nekoč pod kulturnim in političnim vplivom Avstro-Ogrske, ni presenetljivo, da si je veliko slovenskih narečij sposodilo besede in besedne zveze iz nemščine … Pa tudi nekaj čudovitih receptov! 

Bližnji sosedi pomagajo pri reševanju krave (1951) by Jernej ŠušteršičZnanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Na Štajerskem in Koroškem tako za babico uporabljajo besedi oma in omama. Besedi izhajata iz nemškega jezika, ki je v slovenščino in njena narečja prispeval tudi številne druge besede.

Žena je pravkar nabrala kamilice za zdravila, Kočevar Neža, Podlož 9. (1962) by Marija MakarovičZnanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Zahodna slovenska narečja so bila dolga leta v stiku z romanskimi jeziki, npr. z italijanščino, furlanščino in beneščino. Tod je zato zelo razširjeno poimenovanje nona, ki izhaja iz italijanske besede »nonna«. 

Nona na fotografiji je ravnokar nabrala nekaj domače kamilice za čaj ali mazilo.

Teritev, terice pri Milku (dolnjemu) (dolnjemu Miljeku), Adlešiči h. št. 23. (1920) by Fran VeselZnanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Na jugu Slovenije, blizu meje s Hrvaško, babico kličejo baka, kar je sposojeno iz hrvaščine. To je še en primer, ki kaže, kako lahko bližina neke kulture vpliva na drugo. 

Sejem v Mokronogu (1951) by Boris OrelZnanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Toda, ali so sosedi res edini razlog za obilje narečij na sorazmerno majhnem območju? Sploh ne. Na razvoj narečij so močno vplivali tudi zgodovina naseljevanja ter geografske in administrativne meje. 

Kljub temu pa ljudje niso imeli težav s sporazumevanjem, kadar so potovali po deželi in prodajali tradicionalne izdelke. 

Gorenjka pred kmečko pečjo. Kmečka noša na prelomu v 20. stoletje vplivana od meščanske.Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Na Gorenjskem bi babici rekli stara mati ali mati. Včasih pa se babicam v tej pokrajini reče kar ta stara

Trgatev pri Kosiju v Žerovincih (1973) by Boris KuharZnanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Iste izraze uporabljajo tudi v dolenjski narečni skupini, na Notranjskem in v rovtarski narečni skupini.

Zdi se, da v osrčju Slovenije svoji babici radi rečejo, da je stara, na nekaterih drugih območjih pa se je ljudem to morda zdelo malce nespoštljivo. 

Slovenka Jerka in Francozinja (1951) by Milko MatičetovZnanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Praslovansko izhodišče besede »babica« je baba. Ta beseda se še danes uporablja v rezijanskem narečju. Podobne tvorjenke iz besede »baba« so v rabi tudi drugod po Sloveniji, toda manj pogosto. 

Babici lahko rečemo tudi babej oz. babi, ti manjšalnici sta verjetno najbolj ljubka vzdevka za (najljubšo) babico. 

Hlebec se pomaže z jajčki, da se lepo zapeče, Marija Pograjc, Poljane 2 (1957) by Marija MakarovičZnanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

V štajerskih in panonskih narečjih, npr. v prekmurščini, so besedo »baba«, ki prvotno pomeni »stara ženska«, preoblikovali v babico, kar je gotovo lep način, da pokličeš babico, ne da bi omenjal njeno starost. Hura! 

Na Koroškem so to besedo skrajšali v bica

Tov. Šuštaršič v razgovoru z dvema ženama. (1949) by Joško ŠmucZnanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Najpogosteje rabljena in zemljepisno najbolj razširjena izraza za babico sta še zmeraj stara mati in stara mama, ki se večinoma pojavljata v osrednji Sloveniji. 

Brez skrbi, večina slovenskih babic ne bo prav nič zamerila, če jih boste tako poklicali.

Pobiranje lana (1951) by Jernej ŠušteršičZnanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Slovenci cenijo svoj jezik, saj spada med temelje slovenske identitete. Veliko Slovencev pa se obenem močno identificira s pokrajino, od koder prihajajo, in so ponosni na svoje narečje. 

Dušica Kunaver (2021) by Katja ŠkrabarZnanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Konec koncev Slovenci vedo, da ni pomembno samo to, kar rečeš, ampak tudi, kako to poveš, kot pravi rek »lepa beseda lepo mesto najde«.

Če slovensko babico lepo prosite, vam bo morda povedala tudi kakšno slovensko ljudsko pripovedko

Credits: Story

Credits: All media
The story featured may in some cases have been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Explore more
Related theme
Slovenian Stories
Discover with us the most densely forested country in Europe, it's natural beauties, intangible heritage, local crafts, people and how they're all connected to nature.
View theme
Googlove aplikacije