Fons Catalana de Gas i Electricitat.

Un testimoni gràfic de la construcció de les primeres centrals hidroelèctriques a la vall del riu Ésera.

Muntatge d'un alternador de la central de Seira (1918/1918) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

El fons fotogràfic.

Des de 1913 i fins a 1929 l'empresa Catalana de Gas i Electricitat portà a terme al Pirineu de la Ribagorça aragonesa un projecte faraònic per a la construcció de diverses centrals hidroelèctriques i una línia de transmissió de 225 km amb la finalitat d'abastir la creixent demanda d'energia elèctrica de la ciutat de Barcelona. La línia era una de les més llargues d'Europa en aquella època, i les condicions de treball van posar a prova les construccions i sobretot a les persones que les van fer possibles. Tot això suposà un repte tecnològic i humà considerable que ha quedat immortalitzat a través del fons fotogràfic de més de 2.000 fotografies que la pròpia Catalana de Gas i Electricitat realitzà i que actualment es conserven a l'arxiu fotogràfic del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

Estructura de la coberta i falsa volta de la central de Seira (1916/1916) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

La central de Seira.

Aquesta central és la primera en iniciar les obres i també la primera que produirà electricitat per a Barcelona l'any 1918. Si bé inicialment es van projectar dues línies de 130.000 volts i quatre grups, finalment només es varen posar en marxa una línia i tres grups. La segona canalització no es va instal·lar fins el 1929 quan la central va aconseguir el seu ple rendiment.

Prova de resistència d'una dovella de formigó armat (1914/1914) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Proves de càrrega sobre una dovella, a la dreta el mestre d'obres Ramón Félix Surigué. Seira, 4 de juny de 1914.

Fàbrica de briquetes (1914/1914) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Taller de fusteria a Seira (1927/1927) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Taller de fusteria a Seira.

Elevació d'una encavallada de la coberta de la central de Seira (1916/1916) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Vàlvules automàtiques de la canonada de distribució de la central de Seira (1917/1917) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Vàlvules automàtiques de la canonada de distribució de Seira abans de ser instal·lades.

Interior de la canonada de pressió (1917/1917) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Interior de la canonada a pressió.

Turbina III de la central de Seira (1926/1926) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Turbina hidràulica tipus Francis instal·lada a la central de Seira.

Muntatge d'una turbina de la central de Seira (1917/1927) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Efectes d'una explosió de dinamita en el compressor de la Plana de Tomás (1916/1916) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Efectes d'una explosió de dinamita en el compressor de la Plana de Tomás durant les obres el 1916.

Despreniment de roques a la carretera (1917/1917) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Despreniments de roques sobre la carretera el 1917.

Pont grua de 50 tones de la central de Seira (1917/1917) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Pont grua de 50 tones a l'interior de la Central de Seira.

Vista de la central de Seira (1917/1917) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Proves dels borns Westinghouse a la central de Seira (1923/1923) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Proves sobre els borns Westinghouse a la central de Seira.

Born d'alta tensió (1924/1924) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Departament de transformadors de la central de Seira (1929/1929) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Sala de transformadors de la central de Seira el 1929.

Construcció de l'estrep esquerre de la presa de Villanova (1916/1916) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

La presa de Vilanova.

Entre 1914 i 1918 es portà a terme la presa de Vilanova de la qual es nodriria la central de Seira. La construcció de la presa de Vilanova va suposar tot un repte i es caracteritzà per les dures condicions de treball que imposava la tècnica del calaix d'aire a pressió utilitzada per a la construcció dels seus fonaments.

Localització del segon sondeig en la presa de Villanova (1914/1914) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Localització del segon sondeig per a la construcció de la presa de Vilanova.

Resclosa de les fundacions per aire comprimit (1915/1915) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Buidatge de runa en una resclosa d'un calaix. Els treballs es perllongaren més del previst per la dificultat del terreny. 15 de Novembre de 1915.

Obrers partint un bloc de pedra a l'interior de la cambra del segon calaix de la presa de Villanova (1914/1914) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Condicions de treball a l'interior d'un calaix. Dos obrers perforant la roca per col·locar cartutxos de dinamita.

Construcció de la presa de Villanova (1916/1916) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Estat de les obres de construcció de la presa el 1916.

Gel en el desguàs de l'estació de compressors de la presa de Villanova (1915/1915) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Fonaments de l'estrep dret de la presa de Villanova (1916/1916) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Formigonat de l'estrep esquerre de la presa de Villanova (1917/1917) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Túnels de la presa: boques d'entrada (1915/1915) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Túnels de sortida de la presa el 1915.

Construcció de la casa de comportes de la presa (1916/1916) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Estat de les obres de les comportes de sortida de la presa el 1916.

Vista general de la presa de Villanova (1918/1918) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Vista general de la presa de Vilanova el 1918.

Sondejos a l'emplaçament de la presa del Salto de Campo (1919/1919) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Central de Campo.

La construcció d'aquesta segona central s'inicià l'any 1921 i no finalitzà fins l'any 1929 després de superar nombroses dificultats i obstacles.

Emplaçament de la presa de Campo i excavació per a la central (1921/1921) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Inici de treballs a la presa de Campo.

Serra mecànica a Campo (1923/1923) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Taller de construcció de blocs de formigó per a la central de Campo (1923/1923) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Parada per menjar en el taller de construcció dels blocs de formigó el 1923.

Cantera i trituradora de grava al barranc de Gradiello (1921/1921) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Pedrera i trituradora de grava en el barranc de Gradiello el 1921.

Vista general de la construcció de la presa de Campo (1922/1922) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Vista general de la construcció de la presa de Campo el 1922.

Excavació dels fonaments de la presa de Campo (1922/1922) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Túnel de desviació de la presa de Campo (1929/1929) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Túnel de desviació de la presa de Campo.

Desguàs suplementari pel túnel de desviació de la presa de Campo (1929/1929) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Desguàs suplementari pel túnel de desviació.

Excavació per als fonaments de la presa de Campo (1922/1922) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Formigonat dels desguassos de les comportes automàtiques de la presa de Campo (1923/1923) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Coberta de la central de Campo (1923/1923) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Obres a la coberta de la central de Campo el 1923.

Pas de peix de la presa de Campo (1928/1928) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Biga de recolzament del suports per a la comporta radial de la presa de Campo (1928/1928) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Comporta radial de la presa.

Baixada a la central de Campo d'una canonada (1929/1929) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Presa de Campo (1927/1927) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Presa de Campo nevada (1929/1929) per DesconegutMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Vista general de la presa ja acabada durant l'hivern de 1929.

Crèdits: història

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya mNACTEC

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Crèdits: tot el contingut multimèdia
Pot ser que la història destacada hagi estat elaborada per algú extern i independent, de manera que pot no representar els punts de vista de les institucions, indicades a continuació, que han facilitat el contingut.
Explora més
Tema relacionat
Spain: A Crossroads of Culture
From sights to sounds to smells, experience Spanish culture in every sense
Mostra el tema
Aplicacions de Google