17 OF 100 TOP MUSEUMS IN THE WORLD; Rijksmuseum, Amsterdam (17th century Dutch masters)

This museum has most beautiful collection of the Dutch paintings in the world. The emphasis is primarily on the 17th-century Dutch masters. If everyone looks like hobos illuminated only by a dim streetlamp, it's Rembrandt. He is one of 20 greatest Dutch people in the Netherlands.  When the Alteration in 1578 occurred, there was barely more religious work made​​. Realistic portraits, landscapes, still lifes, seascapes and generewerk determined face painting.The 17th century Dutch master are also seen at (1/ 100) Louvre, Paris, (4/ 100) National Gallery, Londen, (15/ 100) Hermitage, Sint-Petersburg, and (82/ 100) Kunsthistorisches Museum Wien, Vienna. (Frans Hals Museum, Haarlem en Mauritshuis, Den Haag)

Een van Rembrandt's meesterwerk !
Dit schuttersstuk wordt door veel mensen beschouwd als het hoogtepunt van de 17de-eeuwse Hollandse schilderkunst (capitol gids) / Dit wereldberoemde schilderij toont een groep 17de-eeuwse schutters. Rembrandt portretteerde zijn schutters niet keurig poserend op een rij - zoals dat toen gebruikelijk was - maar schilderde een groep in beweging. De dramatische belichting benadrukt de actie. / Het korporaalschap van Frans Banning Cocq en Willem van Ruytenburgh. / De Nachtwacht is de grootste schat van het Rijksmuseum.
Een van Rembrandt's meesterwerk !
Dit is Rembrandt eerste en enige regentenstuk. Het valt op door zijn uitzonderlijke formaat en de meer dan levensgrote figuren. De ogen van alle staalmeesters - die de kwaliteit van gekleurd laken controleerden - zijn op ons gericht. Een van hen is even uit zijn stoel omhooggekomen, alsof hij ons net heeft opgemerkt. Door het lage gezichtspunt lijkt de tafel uit het beeldvlak naar voren te steken.
Famous elbow because of looks like 3D / Dit late werk heeft Rembrandt op een vrije manier geschilderd. Gezichten en handen zijn vrij glad geschilderd, bij de kleding is de verf dik opgebracht. Zo gebruikte hij de verf niet alleen om de kleur, maar ook om relief aan te brengen. / Twee tijdgenoten lieten zich, in historische kostuums, door Rembrandt afbeelden als personages uit de Bijbel. In dit roerende schilderij zette Rembrandt de tedere gebaren van het paar centraal: de liefdevolle aanraking die wordt beantwoord met een zachte streling. De figuren en hun houdingen komen overeen met de voorstudie, alleen de glurende koning Abimelech ontbreekt. We, de toeschouwers, nemen zijn rol over als getuige van hun heimelijke liefde.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile