Perspektíva

V našej galérii sa nachádza desať diel z rôznych období. Avšak majú niečo spoločné, a to je perspektíva. Nachádzajú sa tu diela zo vzdušnou ale aj lineárnou funkciou. Z mnohých diel, ktoré odpovedajú naším kritériám som vybral nasledovné: 1) Scénerická perspektíva od Diega de Siloé (2/3 16. storočia), 2) Perspective of gardens od Jacques Rousseau (r. 1674) 3) Bend in the Herengracht, seen from the Vijzelstraat od Gerrit Adriaensz. Berckheyde (r. 1671-1672) 4) Via Appia at Sunset od Aleksander Ivanov (r. 1845) 5)The bedroom od Vincent van Gogh (r. 1888) 6) Panorama from the Sasso od Claude Lorrain (r.1649/1655) 7) Architectural Veduta Francesco di Giorgio Martini (1490) 8) Shower Below the Summit od Katsushika Hokusai (1830-32) 9) The Bay of Marseilles, Seen from L'Estaque od Paul Cézanne (r. 1885) 10) The Dutch Proverbs od Pieter Bruegel the Elder (r. 1559) Rozdiel medzi lineárnou a vzdušnou perspektívou je ten, že pri lineárnej sa na obraze ako keby všetky čiary zbehujú do jedného bodu. Niekedy ten bod môže byť aj osoba, ktorú chceme zvýrazniť, tzv. hlavný hrdina. Pri vzdušnej sa využíva vlastnosť ľudského oka. Veľmi vzdialené predmety už vidíme iba jednoliate farby a tak to je aj pri maľbách s touto kompozíciou. Tento rozdiel je aj pekne viditeľný pri nami vybratých dielach. Ďalším kritériom pre vybranie diel boli aj ich nevšednosť spôsobom maľby alebo miešaním farieb. V niektorých obrazoch nie sú použité farby, ako napríklad olejové, ale je tam použitá pero maľba, práca s kriedou alebo atramentom. Zaujímavé je aj to, že nie všetky diela sú na plátne. Niektoré sú na plátoch dreva, či už bukového alebo topoľa, iné zasa na obyčajný papier alebo nakrémovaný papier. Na obrazoch sa nachádzajú rôzne veci ako napríklad: prírodné úkazy, mestá, architektonické stavby alebo ako na našom poslednom diele sú zobrazený ľudia, ktorý vyjadrujú holandské príslovia.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile