ISTENÁBRÁZOLÁSOK

Velekei Fanni Anna

Lagasban élő GUDEA sumer fejedelemről és főpapról számos szobor készült, melyeken imádkozás közben örökítették meg az uralkodót. Jellemzői: •Frontális ábrázolás •Tömbszerű megformálás •Méltóságos arckifejezés, nagy szemek
Babilonban kiemelt szerepet kaptak a vallási szokásokhoz kapcsolódó ábrázolások. Az istenek és istennők emberi formát öltöttek, emberi módra viselkedtek. Az írásos feljegyzések mellett a pecséthengerek reliefjein, a domborműveken és a szobrokon is láthatjuk jellegzetes alakjaikat.
Ozirisz Geb és Nut fia. A termékenység képviselője, a jó szimbóluma. Az emberek számára törvényeket alkotott, szerszámokat adott, megtanította a földművelést, a tűz használatát, a zenét. Felesége Izisz, fia Hórusz. Irigy testvére Szét megöli. Holta után Amentet királya, a holtak bírája lett. Az újjászülető élet és a Nílus istene is. Összefüggésbe hozták a természet körforgásával is, különösen a növényzet évenkénti megújulásával és a Nílus áradásával, ezáltal az áradás kezdetét jelző Szíriusz csillaggal és az Orion csillagképpel is. Az elhunyt uralkodók, a fáraók haláluk után Ozirisszé váltak – úgy tartották, ahogy Ozirisz feltámadott a halálból, úgy nyerik el ők is az örök életet.
Anubisz Ozirisz kultuszának elterjedése előtt a holtak birodalmának főistene. Később Ozirisz kultuszának fő alakja. A temetés és a balzsamozás istene. Jelen van, amikor a holtakat megítélik, ő vezeti a túlvilágra őket. Ő tartja az ítélő mérleget, benne a halott szívével az egyik és Maatnak, az igazság istenének tollával a másik serpenyőben. Sakálfejjel ábrázolták.
Ízisz Anyaistennő, a varázslás, a termékenység, a víz és szél, a tengerhajózás istennője, a nőiesség és a hűség szimbóluma. Ozirisz felesége, Hórusz anyja. Neve szó szerint trónszéket jelent, ábrázolásaiban trón jelképét viselte a fején. Íziszt és húgát gyakran ábrázolták koporsókon, kitárt szárnyú nőalakként, akik a gonosztól védik az elhunytat. Ízisz a művészetben eredetileg hosszú ruhát viselő nő, fején a trónt jelentő hieroglifával. Rendszerint fiával, Hórusszal együtt ábrázolták.
Hórusz Ozirisz és Ízisz fia. Egyiptom ura és egyesítője. Hóruszt, az istenkirályt az egyiptomiak kettős koronás, sólyomfejű férfi alakban mintázták meg.
Hóruszt sólyomként vagy embertesttel és sólyomfejjel ábrázolták. A magasban szárnyaló sólyom a megtestesítője. Az egész eget átfogó madár szemei a hold és a nap, szárnyai átölelik az egész földet. Ezt ábrázolja az általános művészeti sémává vált szárnyas napkorong, amely egyben a nappal való kapcsolatára is utal.
Hathor Hórusz felesége. A szerelem, vidámság, tánc, zene, bőség és szaporulat istennője. Tehénként, vagy szarvakat viselő nőként ábrázolták, a szarvak között a napkoronggal. Néha tükröt tart, a szépségét jelezve. Eredetileg a Tejút megszemélyesítőjeként tisztelték; a Tejutat az égi tehén tejének és a Nílus égi megfelelőjének tekintették.
Apisz Ozírisz élő jelképe, termékenységisten az ókori Egyiptomban, ezért a földműves-ünnepeket az ő tiszteletére rendezték meg. Kapcsolatba hozták a napistennel is, ez az oka annak, hogy szarvai között ott a napkorong és időnként az ureusz kígyó is. Fő tiszteleti helye Memphis volt, ahol Ptah isten hírnökét és lelkének megtestesülését látták benne. Általában fehér foltokkal tarkított fekete bika képében ábrázolták. A legendák szerint futásával termékenyítette meg a földet.
Zeusz Zeusz alapvetően a viharok és a villámok ura. Hatalmasabb az összes többi istennél, ám nem mindenható. A 12 főisten egyike, az istenek királya. a görög mitológia több istenének és hősének az apja. Kedvelt állata sas, fája a tölgy. Kicsapongó isten, többféle alakban (pl. bika, hattyú) csábítja el kedveseit, egyúttal így rejtőzik el féltékeny felesége Héra elől. Pheidias által Olympiába készített szobra az ókori világ hét csodájának egyike volt. Zeusz római megfelelője Jupiter.
Aphrodité A szerelem és a szépség istennője a görög mitológiában, férje a kormos és sánta kovács-isten, Hephaistos. Szeszélyes és bohó istennő, számtalan kalandja volt. Sok vágykeltő növényt kapcsolnak személyéhez (rózsa, mirtusz, gránátalma, citrom stb.) Szent állatai a galamb, a hattyú, a nyúl, a delfin.
Poseidon Eredetileg földistenség volt. Erre utal a homéroszi Földrázó jelző, ami a földrengésekre utal. A mítoszok szerint ha szigonyát a földbe vágja, földrengés pattan ki. De a görög mitológiában ezzel szemben mégis a tenger királya; hatalma kiterjed a tavakra és a folyókra is. Szigonyával tudja felkorbácsolni vagy lecsillapítani a hullámokat; az ő jó- vagy rosszindulatától függ a hajósok élete.
Dionysos A mámor és a bor megtestesítője, aki értett a mezőgazdasághoz és termékenységet is hozhatott. Ő volt a görög színjátszás patrónusa is. Gyakran ábrázolták tigrisek vagy párducok húzta szekéren, amint kísérete körülötte táncol. Fején szőlőlevelekből font koszorú volt, míg kezében tartott egy borospoharat és egy hosszú szüreti botot, végén egy tobozzal, és szőlőlevelekkel díszítve. Még gyermekkorában felfedezte, hogy a szőlőből bort lehet készíteni, így az ő találmánya lett a bor, amelyet a világ minden táján elterjesztett, ugyanis kíséretével, a szatírokkal végigjárta az egész világot, mindenütt megtanítva az embereket a bor készítésére.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile