Hełmy starożytnej Grecji i Italii

Porównanie różnych rodzajów hełmów używanych przez ludy italskie w IV wieku p.n.e. z hełmami greckimi od VIII do V wieku p.n.e. na podstawie wybranych znalezisk archeologicznych.                                                                                                                                    Mateusz S.

Typowo grecką osłoną głowy był hełm koryncki. Gwarantował on wyśmienitą osłonę całej głowy wraz z częścią twarzową. Ograniczał jednak dość znacznie pole widzenia. Późniejsze odmiany były często bogato zdobione.
Najprostszy rodzaj hełmu korynckiego używany przez Greków. Średniowieczne barbuty wzorowane były prawdopodobnie właśnie na tym modelu.
Nieco późniejsza wersja hełmu korynckiego, a zarazem jedna z najbardziej rozpoznawalnych. Oprócz kształtu, niczym nie różni się od wcześniejszego wariantu.
Kolejna odmiana poprzedniego modelu. Nastąpiły jedynie nieznaczne zmiany w estetyce. Dzięki temu można zauważyć jak bardzo konserwatywni względem uzbrojenia byli Grecy.
Ten rodzaj hełmu różni się w znacznej mierze od poprzednich. Nie gwarantuje on tak dobrej osłony twarzy, natomiast jest on znacznie wygodniejszy w użytkowaniu. Ruchome policzki pozwalają połączyć niezłą osłonę boków głowy z wygodą. Takie rozwiązanie stosowane było jeszcze we wczesnym średniowieczu.
Wartość bojowa tego rodzaju hełmu jest niemal identyczna w porównaniu do poprzedniego modelu. Różni się on głównie estetyką. Tego rodzaju rozwiązania podyktowane są prawdopodobnie obcymi wpływami.
Pierwszy z ukazanych italskich hełmów. Widać bardzo wiele podobieństw do hełmów greckich. Być może jego kształt zaczerpnięty został właśnie z nich. Grzebień na szczycie dzwonu jest być może wpływem wschodnim.
Bardzo ciekawy hełm, niemal identyczny z używanymi wcześniej hełmami korynckimi. Najprawdopodobniej używany przez Samnitów zamieszkujących południe Półwyspu Apenińskiego. Jest więc bardzo prawdopodobnym, że kształt został zaczerpnięty właśnie od Greków. Co ciekawe, najprawdopodobniej nie był on noszony bezpośrednio na twarzy tak jak sugeruje wygląd, lecz maska twarzowa znajdowała się na czole wojownika. w ten sposób Twarz była całkowicie odsłonięta. Być może miało to sprawiać wrażenie większego wzrostu.
Hełm używany przez Rzymian. Sam wzór zaczerpnięty został być może od ludów galijskich. Od poprzednich modeli różni go przede wszystkim brak osłony karku. Nie była ona potrzebna dzięki specyficznemu sposobowi prowadzenia walki przez Rzymian.
Bardzo bogato zdobiony hełm typu montefortino. Niezwykle popularny rodzaj hełmu wywodzący się prawdopodobnie z poprzedniego modelu, lub zaadoptowany w tym samym czasie. Główną różnicą oprócz zdobień jest w tym przypadku osłona tyłu głowy.
Późniejszy wariant hełmu typu montefortino. Stosowany przez bardzo długi czas stał się niemal symbolem rzymskiej armii. Tylna osłona głowy została w późniejszym okresie zmodyfikowana tak, aby chronić cały kark.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile