Loading

Inauguration of the new building of the Colonial Institute by Queen Wilhelmina

1926/1926

Nationaal Museum van Wereldculturen

Nationaal Museum van Wereldculturen

Officiële opening van het nieuwe gebouw van het Koloniaal Instituut door Koningin Wilhelmina op 9 oktober 1926. Sprekers waren de bestuursvoorzitter, tevens Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, jhr. mr. dr. A. Roëll en de Minister van Koloniën J.C. Koningsberger. Hierna verklaarde de koningin het gebouw voor geopend in een rede die volgens het jaarverslag van het Koloniaal Instituut getuigde van liefde voor Indië en van waardering voor hetgeen verricht was om het tot stand komen van het instituut mogelijk te maken. Met een rondgang door het museum, een bezoek aan de aula, de bibliotheek en een receptie in de bestuurskamer werd de plechtigheid besloten.

Prinses Juliana, Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik staan in het midden. Achter prinses Juliana is de Amsterdamse burgemeester De Vlugt te zien. Op het linkerdeel van het podium staan onder meer penningmeester H. Cremer, Algemeen Secretaris Th.F.A. Delprat en Mr. J. Gerritzen van de raad van beheer. Het rechterdeel van het podium wordt in beslag genomen door het gevolg van de koningin, dat bestond uit: de dame du palais mevrouw Van Loon, de hofdames baronesse Sloet van Marxveld en jonkvrouw Van Swinderen, grootmeester Dumonceau, de chef van het militaire huis vice-admiraal Bauduin, directeur van het kabinet van de Koningin Jhr. Van Tets, eerste stalmeester baron Bentinck, kamerheer en particulier secretaris van de Koningin baron Van Geen, de Amsterdamse kamerheren jhr. Six en jhr. W.F. Röell, adjudant-majoor van het Nederlands-Indisch leger De Jonge van der Halen, ordonnance-officier jhr. Verheyen en de adjudant van Prins Hendrik jhr. Von Mühlen

De regering was verder vertegenwoordigd door de Voorzitter van de Ministerraad (premier) en tevens Minister van Financiën jhr. mr. D.J. de Geer, Minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen mr. Waszink en Minister van Buitenlandsche Zaken jhr. mr. dr. H.A. van Karnebeek. Aanwezig waren ook de Ministers van Staat mr. P.W.A. Cort van der Linden, A.W.F. Idenburg en mr. Th. Heemskerk; de voormalig Minister van Koloniën S. de Graaff, oud-Minister van Waterstaat dr. Lely, voormalig Gouverneur van Suriname G.J. Staal, voormalig Gouverneur van Aceh luitenant-generaal W.A.H.A. Swart, de voormalig commandant van het KNIL generaal Kroesen, voormalig voorzitter van de Volksraad mr. dr. Schuman; de secretaris-generaal van het Departement van Koloniën mr. dr. M.S. Koster, de commandant van de marine te Willemsoord vice-admiraal C. Fock; de vice-president van de Raad van State mr. dr. W.F. van Leeuwen, de voorzitter van de Ondernemersraad voor Nederlands-Indië prof. mr. M.W.F. Treub, de president van De Nederlandsche Bank mr. G. Vissering, S.P. van Eeghen en dr. J.W. IJzerman, een van de mede-oprichters van het Koloniaal Instituut.

Naast de burgemeester waren de wethouders, leden van de raad en de hoofdambtenaren van de gemeente Amsterdam van de partij, vertegenwoordigers van de Kamers van Koophandel uit het hele land, van wetenschappelijke instellingen en verenigingen, directeuren van musea, vertegenwoordigers van de verschillende universiteiten en ander hoger onderwijs, van het Corps Consulaire en verder vertegenwoordigers van de Nederlandse Handel Maatschappij (NHM) en andere grote bank-, cultuur- en handelsondernemingen, leden van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en commissarissen der Koningin in verschillende provincies.

Daags na de opening was er in het Algemeen Dagblad een verslag te lezen waarin een opsomming van een aantal genodigden werd gegeven. De lijst sloot af met de zin: "Vrijwel allen, die met het Koloniaal Instituut in eenigerlei verbinding staan." Inheemse vertegenwoordigers uit Nederlands-Indië ontbraken.


23,5 x 30cm (9 1/4 x 11 13/16in.)

Source: collectie.tropenmuseum.nl

Show lessRead more

Details

  • Title: Inauguration of the new building of the Colonial Institute by Queen Wilhelmina
  • Date: 1926/1926
  • Location: Amsterdam

Recommended

Home
Explore
Nearby
Profile