Poslední dny války 

Museum T. G. M. in Rakovník

Odraz konce druhé světové války ve sbírkách Muzea T.G.M. Rakovník

Muzeum T. G. M. Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, se sbírkovým fondem zaměřeným na region Rakovnicko. Tento region leží západním směrem v nepříliš velké vzdálenosti od Prahy. Muzeum T. G. M. Rakovník spravuje v rámci tohoto regionu několik muzejních objektů – Muzeum Rakovník, Muzeum Nové Strašecí, Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, Vlastivědné muzeum Jesenice, Památník Joachima Barranda ve Skryjích a další objekty.Tyto muzea spravují mnoho zajímavého sbírkového materiálu včetně fotografií a archiválií. Zpracovávají různá témata regionálního, ale také nadregionálního charakteru. K mnoha z těchto témat patří i období druhé světové války. Poloha rakovnického regionu je v rámci dokumentace posledních dnů druhé světové války a prvních dnů poválečných zásadní a výjimečná. 
Konec druhé světové války
Téma konce druhé světové války a období prvních dnů po válce bohužel stále není regionálně dostatečně badatelsky zpracováno. Dodnes se jedná o velice komplikované a tabuizované téma. Konec druhé světové války nepřinesl pouze pozitiva v podobě nabyté svobody, osvobození, ale také zážitky velice negativní. Mnoho obyvatel toužilo po vyrovnání účtů s nacisty i jejich udavači, často šlo ale také o likvidaci nevinných lidí. Často docházelo k popravám bez soudu i k hromadným masakrům, jak Němců, tak Čechů. Návrat ke každodenní práci beze strachu o život, beze strachu z nedostatku potravin a životního zajištění přicházel velice pomalu a postupně.  
Konec války na dobových fotografiích
Dobovou atmosféru dnů konce druhé světové války a prvních poválečných dnů zachytilo mnoho ametérských i profesionálních fotografů ve městě Rakovník i v Novém Strašecí.
Zajímavý unikát
Rakovnický region na západě hraničil i s tzv. Demarkační linií – pásmem na západě republiky, které ohraničovalo sféry vlivu spojeneckých vojsk . Demarkační linie vedla na trase mezi městy Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice a určovala hranici pohybu americké (západní část republiky) a sovětské armády (východní část republiky). Města a obce rakovnického regionu proto většinou osvobodila Rudá armáda, v Novém Strašecí ale máme k dispozici i jistý unikát – fotografii průzkumného automobilu americké armády.
Návrat obyvatel z koncentračních táborů
Konec války znamenal také svobodu a návrat do normálního života pro mnoho obyvatel, kteří s vraceli z otřesných podmínek koncentračních táborů. Velká většina a to především židovských obyvatel se jich ale bohužel již nikdy nevrátila. 
Pražské povstání 1945
Nepříliš velká vzdálenost rakovnického regionu od Prahy souvisela i s pomocí místního obyvatelstva hlavnímu městu Praze při tzv. Pražském povstání dne 5. května 1945. Dodnes žijí pamětníci a přímí účastníci této události. K dispozici jsou také zajímavé fotografie.

Pan Antonín Bechyně se dne 5. května 1945 přihlásil do skupiny dobrovolníků, která jela z Lán pomoci Praze. Zde zažil nálety nepřátelských letadel i přestřelky s Nacisty. Bulo mu dvacet let. V následující vzpomínce popisuje ukončení své dobrovolnické činnosti při Pražském povstání.

Návrat prezidenta Edvarda Beneše do vlasti
Část rakovnického regionu zahrnuje oblast poblíž Prahy, kam patří i obec Lány s letním sídlem prezidenta republiky a kde působí Muzeum T. G. Masaryka v Lánech. Zde se zachovalo několik zajímavých fotografií dokumentující nárat prezidenta Edvarda Beneše do vlasti v roce 1945. 
Politické změny
Konec druhé světové války přinášel velké změny. Především změnu politickou. Převahu ve státě postupně získávala komunistická strana, která se opírala především o vliv Sovětského svazu. Vše vyvrcholilo rokem 1948, kdy v Československu došlo ke komunistickému převratu a na dlouhých padesát let byl nastolen totalitní režim.
Museum T. G. Masaryk Lany
Autoři: Příběh

Námět a autor textu Magdalena Elznicová Mikesková
Skenování fotografií a fotografování sbírkových předmětů Daniela Vokounová

Výběr sbírkových předmětů a fotografií
Kateřina Uhrová

Autoři: všechna média
Vybraný příběh může být dílem nezávislé třetí strany a nemusí vždy odrážet názory níže uvedených institucí, které obsah dodaly.
Přeložit pomocí Googlu
Domů
Prozkoumat
V okolí
Profil