Filmoteka Narodowa

Warszawa, Polska

Filmoteka Narodowa w Warszawie powstała w 1955 roku. Od początku istnienia jest członkiem Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych-FIAF, organizacji zrzeszającej większość archiwów filmowych świata. Od marca 2009 r. jest członkiem Association des Cinémathèques Européennes – ACE, europejskiej organizacji zrzeszającej archiwa filmowe, której celem jest podejmowanie działań na rzecz ochrony europejskiej kinematografii oraz zabezpieczenia europejskich zbiorów filmowych.
Zbiory taśm filmowych i archiwaliów znajdujące się w Filmotece Narodowej należą do największych w Europie. Były gromadzone przez dziesięciolecia, również dzięki wymianie zagranicznej.
Zbiory Filmoteki narodowej obejmują: 2 tys. tytułów filmów fabularnych od roku 1908 do lat współczesnych, 100 tys. tytułów filmów dokumentalnych i krótkometrażowych, 2 tys. tytułów filmów animowanych oraz wiele innych materiałów związanych z kulturą filmową, takich jak: fotografie, afisze, programy, zdjęcia, książki.
Zadania statutowe Filmoteki Narodowej to przede wszystkim:
- zachowanie dziedzictwa kulturowego kinematografii polskiej i wybranych dzieł kinematografii światowej;
- gromadzenie wszelkich form dokumentacji historyczno-filmowej, oraz systematyczna konserwacja i opracowywanie tych zasobów. Realizują je specjalistyczny czterdziestoosobowy zespół pracowników mających wieloletnie doświadczenie w pracy archiwistów;
- promocja kultury filmowej i wiedzy o historii kina.

Pokaż mniejWięcej informacji

W tej kolekcji

Wyświetl wszystkie
Liczba elementów: 192
Przetłumacz z Google
Strona główna
Przeglądaj
W pobliżu
Profil