Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Warszawa, Poland

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zajmuje się m.in.: badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy o wybitnym polskim kompozytorze i jego muzyce, publikacjami, organizowaniem koncertów, konferencji i kursów. NIFC współdziała z instytucjami i organizacjami Chopinowskimi na całym świecie, gromadzi archiwalia i obiekty muzealne, sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem wizerunku i nazwiska Fryderyka Chopina. W 2010 r. Instytut przejął organizację prestiżowego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, z jego inicjatywy powstał też i jest kontynuowany Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Chopin i jego Europa".

Muzeum Fryderyka Chopina, jako dział Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, jest jednostką powołaną do opieki i upowszechniania dziedzictwa materialnego Fryderyka Chopina. Zajmuje się pozyskiwaniem do swej kolekcji stale pojawiających się na rynku chopinianów, ochroną i konserwacją zbiorów i ich naukowym opracowywaniem. Prowadzi bogatą działalność wystawienniczą i edukacyjną. Oddziałem Muzeum Fryderyka Chopina jest Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli położony w powiecie sochaczewskim, w odległości ok. 55 km od Warszawy – najsłynniejsze miejsce kultu kompozytora, od kilkudziesięciu lat licznie odwiedzane przez turystów i melomanów z całego świata.

Muzeum Fryderyka Chopina sprawuje pieczę nad największą na świecie, niezwykle zróżnicowaną kolekcją chopinianów – pamiątek związanych z życiem i twórczością kompozytora – która liczy ponad 7500 obiektów. Kolekcja zawiera rękopisy muzyczne, wydania dzieł Chopina, jego korespondencję, ikonografię i cenne przedmioty osobiste, a także dokumenty związane z biografistyką, komentarzami krytycznymi utworów i szeroko pojętą recepcją osoby i twórczości kompozytora. W roku 1999 część kolekcji została wpisana na listę UNESCO „Memory of the World", na której znajdują się obiekty wymagające szczególnej ochrony ze względu na ich unikatową wartość kulturową.

Show lessRead more

In this collection

View All
204 items

Opening hours

Location

Narodowy Instytut Fryderyka ChopinaTamka 43
00-355 Warszawa
Poland
Visit Narodowy Instytut Fryderyka Chopina's website
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile