Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Slovakia

Regionálna galéria s krajskou pôsobnosťou pre Žilinský samosprávny založená v roku 1965 sídli v Dolnom Kubíne v Župnom dome zo 17. storočia – v administratívnom a výstavnom centre galérie. Zbierkovým fondom v ôsmich výtvarných disciplínach v počte viac než 8 300 ks výtvarných diel patrí medzi najvýznamnejšie verejné galerijné inštitúcie na Slovensku.
Jedna časť akvizičnej činnosti je orientovaná na slovenské ľudové a insitné umenie a druhá časť na celú šírku výtvarného umenia 15. - 19. storočia /stredoveká tabuľová maľba a plastika, barokové umenie, ikony/ a profesionálne umenie 20. storočia /hlavne tvorbu tzv. zakladateľskej generácie, generácie 1909, medzivojnového umenia a “galandovcov“/.
Popri stálych expozíciách v Župnom dome v Dolnom Kubíne /Staré umenie 15. až 19. storočia, Ikony, Slovenské výtvarné umenie 20. storočia, Tradičné ľudové umenie – výber, Štefan Siváň – rezbár z Oravy/ inštitúcia organizuje aktuálne krátkodobé výstavy v štyroch výstavných priestoroch.
Okrem Dolného Kubína prevádzkuje Oravská galéria ďalšie vysunuté stále expozície: Tradičné ľudové výtvarné umenie na Slanickom ostrove umenia na Oravskej priehrade a Galériu Márie Medveckej v Tvrdošíne.
Otvorené celoročne: utorok – nedeľa 10:00 – 17:00 hod.
Vstupné:
deti 0,50 €
krátkodobé výstavy 1,00 €
trvalé expozície 2,00 €

A regional gallery with a scope of action for the Žilina Municipality was established in 1965 and is based at the 17th century County House in Dolný Kubín, which is also an administrative and exhibition centre of the Gallery. With its collection more than 8 300 pieces of art works of eight art disciplines the Gallery belongs to the most significant public galleries in Slovakia.
One part of acquisition activities is focused on Slovak folk and naive art while the other part includes the Art of the 15th thru 19th centuries (Middle Age table paintings, Plastic art, Baroque art, Icons) and 20th century professional art (mainly works by the Founders Generation, Generation 1909, Interwar art, and the Galanda Group).
Besides permanent exhibitions in Dolný Kubín County Building (15th - 19th Century Art, Icons, 20th Century Slovak Art, Traditional Folk Art – Selection, Štefan Siváň - Folk Woodcarver), the institution also organizes current short-term exhibitions in four exhibiting halls.
Besides Dolný Kubín, the Orava Gallery operates two more permanent exhibitions: Traditional Folk Art on Slanica Island of Art at the Orava Dam and Mária Medvecká Gallery in Tvrdošín.
Open all year round: Tuesday – Sunday 10.00 am – 5.00 pm
Entrance fee:
children € 0,50
short-time exhibitions – adults € 1,00
permanent expositions – adults € 2,00


Show lessRead more

In this collection

View All

68 items

1 museum view

Orava galleryHviezdoslavovo námestie 38
026 01 Dolný Kubín
Slovakia
Visit Oravská galéria v Dolnom Kubíne's website
Opening hours
MondayClosed
Tuesday10:00 AM – 5:00 PM
Wednesday10:00 AM – 5:00 PM
Thursday10:00 AM – 5:00 PM
Friday10:00 AM – 5:00 PM
Saturday10:00 AM – 5:00 PM
Sunday10:00 AM – 5:00 PM
Google apps