ศิลปะไทยใกล้อีกนิด

สำรวจประวัติศาสตร์ศิลปะไทยกว่า 70 ปี

โดยความร่วมมือกับ

Art Centre Silpakorn University