Václav Havel 1975 - 2011

Through the Eyes of Ondřej Němec - Očima Ondřeje Němce

„To tell you the truth, it’s not just Americans and other foreigners who think of me as a kind of fairy-tale prince or at least as the main character in a fairy tale; I too am often aware of something utterly unbelievable in my own destiny. And I’m less and less able to understand that destiny; at times I even see myself as a minor freak of history.“

Václav Havel: Diary entry for 22. April 2005, To the Castle and Back, 2006

Dear visitor,

it is an honour for our creative team to present to you Václav Havel - Czech playwright, philosopher, dissident, human rights defender and president - via the following exhibition.Enjoy your visit!

Václav Havel Library Team

“Jsem prostě dítětem věku pojmového a nikoliv mytického myšlení, a proto i můj bůh – když už jsem donucen o něm mluvit (což činím velmi nerad) – se jeví zřejmě jako něco hrozně abstraktního, mlhavého a věru málo přitažlivého. Tak se ovšem jeví jen tomu, koho se o něm pokouším informovat – ta zkušenost sama je živoucí, důvěrná a konkrétní, možná (…) živější než u leckohos, kdo má svého „normálního“ Boha řádně vybaveného všemi příslušnými atributy (které ho ovšem mnohdy kupodivu spíš zakrývají, než přibližují).”

Václav Havel: Dopisy Olze – eseje psané ve vězení, dopis, 7. srpen 1980

Vážený návštěvníku,je velkou ctí kreativního týmu Knihovny Václava Havla představit Vám Václava Havla jako dramatika, filosofa, disidenta, obránce lidských práv a prezidenta - prostřednictvím následující výstavy.Přejeme Vám příjemnou prohlídku.

Knihovna Václava Havla

Václav Havel, Lou Reed, Public Theatre, Ondřej Němec, 2006, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Václav  Havel and Lou Reed,  Public Theatre New York 2006

(left/vlevo)

Václav Havel a Lou Reed, Public Theatre New York 2006

Václav Havel in his Presidential Office Voršilská, Prague 2011

(right/vpravo)Václav Havel ve své kanceláři, Voršilská ul., Praha 2011

Václav Havel in his Presidential Office Voršilská, Ondřej Němec, 2011, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more
Olga Havlová and Václav Havel, Ondřej Němec, 1995, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Olga Havlová and Václav Havel, Hrádeček 1995Olga Havlová a Václav Havel, Hrádeček 1995

Václav Havel, Prague  1976Václav Havel, Praha 1976

Václav Havel, Ondřej Němec, 1976, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more
Václav Havel at "Na Rybárně" Restaurant, Ondřej Němec, 1991, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Václav Havel at “Na Rybárně” Restaurant, Prague 1991Václav Havel v restauraci Na Rybárně, Praha 1991

Václav Havel, New Year's Party, Rychnov u Děčína 1977Václav Havel, novoroční oslava, Rychnov u Děčína 1977

Václav Havel, New Year's party, Ondřej Němec, 1977, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more
Václav Havel, Ondřej Němec, 1995, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Václav Havel, Prague Castle 1995Václav Havel, Pražský hrad 1995

Václav Havel, Prague Castle 1995

Václav Havel, Pražský hrad 1995

Václav Havel, Ondřej Němec, 1995, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more
Václav Havel, Ondřej Němec, 2006, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Václav Havel, New York 2006Václav Havel, New York 2006

Václav Havel, New York 2006Václav Havel, New York 2006

Václav Havel, Ondřej Němec, 2006, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more
Václav Havel, Bill Clinton, Madeleine Albright at "U Tygra" Pub, Prague, Ondřej Němec, 1994, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Václav Havel, Bill Clinton and Madeleine Albright at “U Tygra” Pub, Prague 1994Václav Havel, Bill Clinton a Madeleine Albrightová v restauraci U Tygra, Praha 1994

Olga Havlová and Václav Havel, Prague 1991Olga Havlová a Václav Havel, Praha 1991

Olga Havlová and Václav Havel, Ondřej Němec, 1991, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more
Václav Havel and Tom Stoppard, Švanda theater club, Ondřej Němec, 1992, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Václav Havel and Tom Stoppard, Švanda theatre club, Prague 1992Václav Havel a Tom Stoppard, Divadelní klub Švandova divadla, Praha 1992

Václav Havel, Hrádeček 1985Václav Havel, Hrádeček 1985

Václav Havel, Ondřej Němec, 1985, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more
Elie Wiesel, Dagmar Havlová, Václav Havel and Bill Clinton, Ondřej Němec, 2002, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Elie Wiesel, Dagmar Havlová, Václav Havel and Bill Clinton, New York 2002Elie Wiesel, Dagmar Havlová, Václav Havel a Bill Clinton, New York 2002

Vratislav Brabenec, Jiří Kabeš (both Plastic People), Martin Jirous (Magor) and Václav Havel, Hrádeček 1978

Vratislav Brabenec, Jiří Kabeš (oba Plastic People), Martin Jirous (Magor) a Václav Havel, Hrádeček 1978

Vratislav Brabenec (saxophone), Jiří Kabeš (violin) - both Plastic People, Martin Jirous (voclas) and Václav Havel, Hrádeček, Ondřej Němec, 1978, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more
Václav Havel, Pavel Landovský, Ondřej Němec, 1978, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Václav Havel and Pavel Landovský, Hrádeček 1978Václav Havel a Pavel Landovský, Hrádeček 1978

Václav Havel, Hrádeček 1978Václav Havel, Hrádeček 1978

Václav Havel, Ondřej Němec, 1978, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more
Václav Havel and The Rolling Stones, Prague Castle, Ondřej Němec, 1995, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Václav Havel and The Rolling Stones, Prague Castle 1995Václav Havel a The Rolling Stones, Pražský hrad 1995

Václav Havel and Prince Charles, Prague 1994Václav Havel a princ Charles, Praha 1994

Václav Havel and Prince Charles, Ondřej Němec, 1994, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more
Václav Havel, Prague, Ondřej Němec, 1992, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Václav Havel, Prague 1992Václav Havel, Praha 1992

Václav Havel, Strasbourg 1994Václav Havel, Strasbourg 1994

Václav Havel, Ondřej Němec, 1994, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more
Spokesmen of Charter 77, Ondřej Němec, 1979, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Jiří Hájek, Ladislav Hejdánek and Václav Havel, Prague 1979Jiří Hájek, Ladislav Hejdánek a Václav Havel, Praha 1979

Dagmar Havlová and Václav Havel, Prague Castle 1996Dagmar Havlová a Václav Havel, Pražský hrad 1996

Václav Havel and Dagmar Havlová, Prague Castle, Ondřej Němec, 1996, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more
Václav Havel, Ondřej Němec, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Václav Havel, Hrádeček 1996Václav Havel, Hrádeček 1996

Václav Havel at the opening ceremony of Jaroslav Kukal's photo exhibition (left Jiří Němec), Prague 1992

Václav Havel na vernisáži výstavy fotografií Jaroslava Kukala (vlevo Jiří Němec), Praha 1992

Václav Havel at the opening ceremony of Jaroslav Kukal´s photo exhibition (left Jiří Němec), Ondřej Němec, 1992, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more
Václav Havel and Karel Schwarzenberg at "Na Slamníku" Restaurant, Ondřej Němec, 1992, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Václav Havel and Karel Schwarzenberg at “Na Slamníku” Restaurant, Prague 1992Václav Havel a Karel Schwarzenberg v restauraci Na Slamníku, Praha 1992

Václav Havel with his dog, Hrádeček 1996Václav Havel se svým psem, Hrádeček 1996

Václav Havel, Ondřej Němec, 1996, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more
Václav Havel and Princess Diana, Prague Castle, Ondřej Němec, 1991, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Václav Havel and Princess Diana, Prague Castle 1991

Václav Havel a princezna Diana, Pražský hrad 1991

Spokesmen of Charter 77, Prague 1979

Mluvčí Charty 77, Praha 1979

Charter 77 Spokesmen, Ondřej Němec, 1979, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more
Václav Havel, Ondřej Němec, 1985, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Václav Havel, Hrádeček 1985Václav Havel, Hrádeček 1985

Václav Havel, Prague Castle 1995Václav Havel, Pražský hrad 1995

Václav Havel, Prague Castle, Ondřej Němec, 1995, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more
Director Václav Havel, cameraman Jan Malíř, 1st director‘s assistant Jiří Kačírek, Leaving - end of shooting, Ondřej Němec, 2010, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Leaving - end of shooting, Ploskovice 2010Odcházení - konec natáčení, Ploskovice 2010

Václav Havel and Madeleine Albright, Freedom debate at Philosophical Faculty Charles University, Prague 2009Václav Havel a Madeleine Albrightová, debata o svobodě, FF UK, Praha 2009

Václav Havel, Madeleine Albright, 20th anniversary of Velvet revolution, Freedom debate at Philosophical Faculty Charles University, Ondřej Němec, 2009, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more
Karel Kramář Plaque, Kramář Villa, Ondřej Němec, 2009, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Václav Havel wearing Karel Kramář Plaque, Prague 2009

Václav Havel vyznamenán Medailí Karla Kramáře, Praha 2009

Václav Havel in his Presidential Office Voršilská, Prague 2008Václav Havel ve své pracovně, Voršilská ul., Praha 2008

Václav Havel in his Presidential Office Voršilská, Ondřej Němec, 2008, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more
Václav Havel Ján Langoš Prize, DOX Gallery, Ondřej Němec, 2011-12-11, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Ján Langoš Prize, DOX Gallery Prague 2011Cena Jána Langoše, Galerie DOX, Praha 2011

Tatiana Vilhelmová, Václav Havel and Jiří Kačírek at Leaving shooting, Ploskovice 2010Tatiana Vilhelmová, Václav Havel a Jiří Kačírek při natáčení Odcházení, Ploskovice 2010

Director Václav Havel, 1st director‘s assistant Jiří Kačírek, Czech famous actress Tatiana Vilhelmová, Leaving - end of shooting, Ondřej Němec, 2010, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more
Václav Havel in his Presidential Office Voršilská, Ondřej Němec, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Václav Havel in his Presidential Office Voršilská, Prague 2011Václav Havel ve své pracovně, Voršilská ul., Praha 2011

Václav Havel, Ján Langoš Prize, DOX Gallery  Prague 2011Václav Havel, Cena Jána Langoše, Galerie DOX, Praha 2011

Václav Havel Ján Langoš Prize, DOX Gallery, Ondřej Němec, 2011-12-10, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more
Václav Havel, New Year's party, Ondřej Němec, 1977, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Václav Havel, New Year's Party, Rychnov u Děčína 1977Václav Havel, novoroční oslava, Rychnov u Děčína 1977

Václav Havel, New Year's Party, Rychnov u Děčína 1977Václav Havel, novoroční oslava, Rychnov u Děčína 1977

Václav Havel, New Year's party, Ondřej Němec, 1977, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more
Václav Havel, Ondřej Němec, 1992, From the collection of: Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library)
Show lessRead more

Václav Havel, Hrádeček 1992Václav Havel, Hrádeček 1992

Ondřej Němec - fotograf 27. února 1960, Praha: 

narozen jako čtvrté ze sedmi dětí známých českých disidentů

Jiřího a Dany Němcových. Fotografovat začal ve dvanácti

letech, ale z politických důvodů mu nebylo umožněno věnovat

se tomuto oboru na uměleckých školách. 

Do roku 1989: pracoval v tiskárnách, jako kulisák a topič. Jeho

dílo bylo publikováno pouze v samizdatu a často anonymně.

1979: podepsal Chartu 77. 

1990: začal pracovat jako fotoreportér pro Lidové noviny. 

Od 2012: pracuje ve foto archivu Knihovny Václava Havla.

Credits: Story

Ondřej Němec - Photographer  27th February 1960, Prague: born as fourth of seven children of famous Czech dissidents Jiří and Dana Němcovi. He started photographing at the age of 12, but from political reason he was not allowed to study this subject at artistic schools.   The era of communism until 1989: worked in printers factories, as stagehand and boilerman. His artwork was published only as illegal printings and annonymously. 1979: signed Charter 77 in Czechoslovakia. 1990: started working as photo journalist for newspaper Lidové noviny. 2012: started his job for Václav Havel Library Photo-archive.—

Credits: All media
The story featured may in some cases have been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Google apps