ปริศนาในห้องมืด

กระบวนการโคโลเดียน ฟิล์มกระจกเปียก เป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายภาพ ในวีดิทัศน์ของเวิร์กชอปนี้ เหล่าช่างภาพแบบปัจจุบันในกรุงเทพฯได้มารวมตัวกัน เพื่อถ่ายภาพด้วยกระบวนการ โคโลเดียน ฟิล์มกระจกเปียกอันเก่าแก่

โดย Bangkok Art and Culture Centre

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ห้องมืด (2020/2020) โดย Nico SepeBangkok Art and Culture Centre

กระบวนการโคโลเดียน ฟิล์มกระจกเปียก ซึ่งเป็นต้นแบบของภาพยนตร์ เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ แผ่นกระจกจะถูกฉาบด้วยสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตทำให้ไวต่อแสง แผ่นเคลือบทำหน้าที่เหมือนกาว และเมื่อแผ่นกระจกเคลือบโดนแสงจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้เกิดภาพขึ้น

นี่คือจุดเริ่มต้นของการถ่ายภาพ ตั้งแต่ ฟิล์มกระจกแบบเปียกและแบบแห้ง จนถึงแผ่นฟิล์มที่เรารู้จักกัน และหลังจากฟิล์ม ก็เป็นระบบ ดิจิทัล

ภาพด้านข้างท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่น (1908) โดย Nico SepeBangkok Art and Culture Centre

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ภัณฑารักษ์ของนิทรรศการฟิล์มกระจก: เรื่องราวเหนือกาลเวลา ได้ใช้เวลาบ่ายวันเสาร์กับช่างภาพกลุ่ม Wet Plate and Alternative Processes.จากกรุงเทพฯ ในการถ่ายภาพด้วยกรรมวิธีโบราณ
ที่เรียกว่ากระบวนการโคโลเดียน ฟิล์มกระจกแบบเปียก

Glass Plate Photography Workshop โดย The CloudBangkok Art and Culture Centre

กระบวนการสร้างภาพ (2020) โดย Nico SepeBangkok Art and Culture Centre

กระบวนการโคโลเดียน ประกอบด้วยหลายขั้นตอน

น้ำยาเคมีที่ใช้เคลือบแผ่นกระจกต้องใช้เวลาเตรียมถึงสามวัน เมื่อแผ่นกระจกเคลือบน้ำยาพร้อมแล้วจึงนำไปบรรจุใส่ไว้ในกล้อง วัตถุที่ถ่ายจะต้องอยู่นิ่งเป็นเวลาถึง 8 วินาที

ภาพด้านหน้าท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่น (2020) โดย Nico SepeBangkok Art and Culture Centre

ฝาของกล้องซึ่งใช้ในการควบคุมความเร็วชัตเตอร์จะถูกนำออก และถ่ายภาพ

เครดิต: เรื่องราว

กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
Wet Plate and Alternative Process Thailand

เครดิต: สื่อทั้งหมด
เรื่องราวที่นำเสนอบางเรื่องเขียนขึ้นโดยบุคคลหรือหน่วยงานอิสระภายนอก ซึ่งอาจแสดงมุมมองที่แตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์ที่อนุเคราะห์รูปภาพตามรายชื่อด้านล่าง
เรื่องราวจาก Bangkok Art and Culture Centre
แอป Google