Kvetinové zátišia

Zátišie je popisný typ maľby, zobrazovanie predmetov, ktoré sa vyskytujú v domácnosti, kvetov, ovocia, potravín atď. Jeho ťažiskom je kompozícia predmetov obvykle neživých. Fo francúžtine sa tiež zátišie nazýva nature morte. Samotné pomenovanie tohto žánru pochádza z holandského termínu “stileven”, v preklade neživá príroda. Prvýkrát ho použil A. Houbraken na začiatku 18. Storočia. Ale do obrazu môže umelec zahrnúť aj živé bytosti, podobne ako to vo svojich dielach urobili napríklad Van Huysum v diele Kvety v terakotovej váze, kde motýľ je jedným motívov zo živej prírody, alebo Henri Matisse v Zátiší zo zlatými rybkami (obr. 11). V šesnástom storočí mnoho umelcov doplňovalo scény “neživej prírody” o osoby, takže vytvárali zátišia s ľudskými postavami. Príkladom je obraz Predavačky ovocia (obr. 1), ktorý namaľoval Vincenzo Campi okolo roku 1560.Michelangelo Merisi sa narodil 1573 v dedine zvanej Caravaggio neďaleko severotalianskeho Milána. Vo veku dvanásť rokov sa stal učňom miestneho maliara a krátko na to prišiel do Ríma, kde už bol známy jednoducho ako Caravaggio. Prežil krátky život, ale dosť dlhý na to, aby výrazne ovplivnil niektorých z najväčších maliarov Európy sedemnásteho storočia. Caravaggio zmenil štýl ranobarokového výtvarného umenia tím, že do teórie maliarstva vniesol nový rozmer. Až do jeho príchodu malo svetlo v maliarstve pramalý význam. Jemu však slúžilo k vyjadreniu, osvetleniu, objasneniu a mnohokrát použil svetlo samo ako najdôležitejšiu tému obrazu. Bol tým pravým stvoriteľom naturalizmu v barokovom umení. Údajne v roku 1596, keď mal 23 rokov, vzal Caravaggio košík, vložil do neho hrozno, červavé jablko, niekoľko fíg, hrušiek a broskíň a namaľoval prvé zátišie (obr 4). Nebolo to jediný krát, kedy maľoval koše s ovocím, džbány, poháre vína, kvetiny, knihy, hudobné nástroje. Je tiež zrejmé, že si ako skutočné alebo vymyslené kulisy pre svoje obrazy vybral krčmy a kuchyne, kde sa často zdržiaval. Bez toho, aby si toho bol vedomí, vniesol do umenia námet, ktorý sa vo Francúzku a Francúzku rýchlo stal obľúbeným. Zátišie ako svojbytný motív, teda výsledok umelcovho vedomého rozhodnutia zobraziť predmety kôli nim samým pred Caravaggiom neexistovalo.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile