Renesanční portrétisti

Renesancia ( renaissance, znamená obrodenie alebo znovuzrodenie)Zbierka renesančných majstrov portrétu obsahuje najmä diela Hansa Holbeina mladšieho, ako je: Double Portrait of Jean de Dinteville and Georges de Selve (The Ambassadors), Portrait of a Lady with a Squirrel and a Starling, Portrait of Jane Seymour, Portrait of Christina of Denmark, Duchess of Milan, Portrait of the Merchant, Portrait of Edward VI as a Child, Portrait of Sir Thomas More, Portrait of Henry VIII. Galéria obsahuje tiež diela iných autorov ako: Portrait of a Young Lady-Nicolas de Neufchatel, Portrai of Women with a Winged Bonnet-Rogier van der Weyden, Portrait of Elisabeth I. when a Princess-Wliliam Scrots,Portait of Queen Anne Boleyn-British school, Portrait of Isabella of Portugal- Rogier van der Weyden,Portrait of Lady- Rogier van der Weyden. Portréty z obdobia renesancie , respektíve autorov portrétov som si vybrala kvôli zaujímavej téme, ktorej sa všetci venovali. Maľovali ľudí a zanechávali nám tak svedectvá o dobe, v ktorej sa umenie vracia späť k antickým ideálom. Týchto majstrov možno prirovnať aj k dnešným fotografom, iba s tým rozdielom, že kedysi mali o mnoho väčšiu manuálnu prácu a možno viac talentu. V 16.storočí vyvrcholila v Európe renesancia. Okrem vedy v renesancii najviac rozkvitalo umenie. V tomto období sa kládol dôraz na viaceré prvky. Do popredia sa dostáva ľudský rozum, poznanie , človek a pozemský život. Spoločenské postavenie umelcov v rannonovovekom storočí sa úplne odlišovalo od postavenia v stredoveku. Tak už renesančný portrétista nebol neznámy remeselník ale človek, ktorý mohol podpisovať svoje obrazy. V renesancii sa portrét stáva novým žánrom. Na obrazoch v galérii si divák môže všimnúť dôležité znaky renesančného umenia. Autori využívajú trojrozmernosť a perspektívu. V obrazoch vyjadrujú maliari omnoho väčšiu hĺbku a prácu s priestorom. V galérii som nechala vyniknúť hlavne portréty Hansa Holbeina mladšieho, ktorý je považovaný za jedného z najlepších portrétistov ranného novoveku. Holbein sa od svojich spolu kolegov umelcov, odlišoval hlavne v zachytávaní detailov a v presnej charakteristike podoby ľudí. Prv ako začal maľovať samotný obraz nakreslil si skicu. Tento prvok využívali viacerí renesanční majstri portrétu. Najznámejším z nich bol Leonardo DaVinci, ktorého skice sú známe po celom svete. Pozoruhodným dielom v zbierke je portrét Henricha VIII., anglického kráľa, práve od Hansa Holbeina. Autor zachytáva Henricha vo vernej podobe, často opisovanej mnohými autormi a historikmi. Ako muža silného, prezieravého, ktorý si je vedomý svojej moci. Holbein to umocňuje farbami, dynamikou a charakteristikou čŕt kráľa Anglicka. Podobne je na tom aj portrét Thomasa Mora, anglického vzdelanca a neskôr aj prvého ministra Henricha VIII. Maliar zobrazil múdreho, bystrého a svedomitého muža, zdôraznil to najmä pohľadom ,ktorý More upiera do diaľky. Zaujímavým Holbeinovým dielom je portrét Vyslanci (The Ambassadors). Na obraze sú zachytené typické atribúty umenia a vedy ako: glóbus, kniha ,lutna a podobne. Najpozoruhodnejším detailom obrazu je lebka, ktorá možno naznačuje, že nič netrvá večne. Je zobrazená perspektívne, akoby visela a tým sa človeku zjavila pri prechode okolo. Hans Holbein prežil veľa rokov na anglickom kráľovskom dvore, preto väčšina jeho obrazov pochádza práve z tohto prostredia. Okrem dánskej princeznej a milánskej vojvodkyne Kristíny, tu nájdeme najmä anglickú šľachtu. V galérii sa nachádzajú aj diela iných, menej známych maliarov, ktorí možno neportrétovali tak významné osobnosti. Predsa však zachytili v obrazoch kus histórie, ktorú môže dnes obdivovať široká societa ľudí.

Vyslanci
Portrét dámy s veveričkou s škorcom
Portrét obchodníka
Eduard VI.,syn anglického kráľa Henricha VIII.,ako dieťa
Portrét Henricha VIII.
Portrét ženy s okrídleným čepcom
Portrét Lady
Jana Seymourová, manželka Henricha VIII.
Portrét Thomasa Mora
kráľovná Alžbeta I. keď bola princezná
Kristína Dánska,vojvodkyňa Milánska
Kráľovná Anna Boleynová,manželka Henricha VIII.
Portrét Isabelly Portugalskej
Portrét mladej ženy
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile