Perspektíva

Perspektívu som si vybral preto lebo ma zaujíma spôsob priestorového zobrazovania rôznych útvarov Perspektíva je spôsob, akým naše oči vnímajú priestorové vzťahy medzi predmetmi.

Fotografia je dvojrozmerný útvar. Má iba výšku a šírku obrazu. Aby sme dokázali vytvoriť pri obraze dojem  trojrozmernosti je potrebné v symbolizovanej podobe doplniť do obrazu "chýbajúcu dimenziu" - hĺbku. Jedným z najzákladnejších symbolov vytvárania priestoru je správne zachytenie perspektívy.

Perspektíva je optický jav, spôsobujúci, že bližšie predmety sa  javia byť  väčšie a predmety, ktoré sú ďalej zasa  menšie. To  spôsobuje zdanie, že sa rovnobežné línie zbiehajú. Bod v ktorom  sa tieto línie stretávajú nazývame úbežník (anglicky vanishing point). Úbežník  môže byť jeden, ale môžu  byť   aj dva  či  tri. Ďalším dôležitým faktorom je  umiestnenie horizontu. Je to najvzdialenejší okraj scény, ktorý určuje čo je pod a čo nad, ako je čo krátke nebo dlhé, či kam to smeruje.

V tejto zbierke perspektívneho umenia môžeme  nájsť  obrazy od rôznych autorov a to napríklad:  Giorgo Martini, Sandro Botticelli, Pieter  Bruegel the Elder, Canaletto,  Alexander Ivanov, Kapiton Zelentsov , Max Lieberman , James Whistler , Gustave Calliebotte.  Všetci títo autori zobrazujú svoje dielo v nejakej perspektíve , keď sa pozrieme na hoc ktoré dielo ktoré sa nachádza v galérii tak si môžeme všimnúť , že veci, predmety ktoré  sú ďalej sa nám zdajú menšie a to z dôvodu spôsob zobrazovania priestorových útvarov, pri ktorom sa zbiehajú rovnobežky a vzdialené predmety pôsobia menšie. Predstavte si, že stojíte na koľajniciach a očami hľadáte ich neviditeľný koniec. Bude sa Vám zdať, že koľaje sa v diaľke zbiehajú do jedného bodu, hoci viete, že v skutočnosti sú rovnobežné. Človek, stromy a vôbec všetky predmety stojace v diaľke sa vám budú zdať menšie, ako sú naozaj.

 

Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile