SELF-PORTRAIT

Moja galéria pozostáva zo 16 obrazov namaľovaných na štýl portrétu. Mám tu najznámejšie dielo Vincenta van Gogha a taktiez veľmi známeho Rembrandt van rijna. Autoportréty vznikali v renesancii, čiže začiatkom 14 storočia v Taliansku. Autoportrét je fotografia, obraz alebo iné umelecké dielo, ktoré zobrazuje autora alebo jeho duševný stav. Autoportrét zobrazuje umelca v polohe, v akej chce byť umelec videný, je špecifický tým, že autor nevyjadruje svoj názor na okolie a podobne, ale podáva výpoveď o sebe samom a jeho vnútornom svete. Počas svojej histórie maľovanie zaznamenalo niekoľko dôležitých foriem vrátane typických techník. Najpoužívanejšie formy boli v minulosti kreslenie, maľovanie a taktiež freska, ktorá dosiahla svoj vrchol počas neskorého stredoveku a počas renesancie, je to aplikácia maľby na vlhkú, prípadne suchú omietku.. No teraz sú najznámejšie portréty vo fotografickej forme. Jedným z prvých autoportrétov vo fotografickej forme je Američana Roberta  Cornelia, približne z roku 1839  

Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile