สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย

24 พ.ค. 2362 - 22 ม.ค. 2444

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ทรงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักรในช่วงระหว่าง 20 มิถุนายน ค.ศ. 1837 - 22 มกราคม ค.ศ. 1901 ทรงมีสายพระโลหิตสืบทอดมาเป็นเชื้อพระวงศ์ทั่วยุโรป เช่น จักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 2 แห่งเยอรมนี หรือ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เป็นต้น จนได้รับพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จย่าแห่งยุโรป"
แสดงน้อยลงอ่านเพิ่มเติม
วิกิพีเดีย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์นี้

1,723 รายการ

“Great events make me quiet and calm; it is only trifles that irritate my nerves.”

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย
24 พ.ค. 2362 - 22 ม.ค. 2444
แอป Google