Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie - żyjąca jaskinia

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie jest najpiękniejszą jaskinią w Polsce, pod względem bogactwa form naciekowych

Woda w Jaskini

W kształtowaniu krajobrazu obszarów krasowych bardzo ważną rolę odgrywa woda. Dziś ta woda ma swoją nazwę - Kleśnica, mały potok szumiący u podnóża jaskini. To właśnie wody tego potoku są w dużej mierze odpowiedzialne za wyrzeźbienie Jaskini Niedźwiedziej.

Calcite bowls – A_Sawicki#2Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

Wszystko zaczęło się około 28 milionów lat temu, kiedy wody powierzchniowe zainicjowały powstanie podziemnego systemu jaskiń, łącząc swoje siły poprzez system pęknięć i szczelin w skale.

A twisted stalactite – A_Niedbala#4Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

W ten sposób przez miliony lat powstawały przejścia, korytarze, kominy. Woda nie tylko niszczy górotwór, ale także potrafi pięknie tworzyć, dzięki czemu powstają nacieki o bardzo różnorodnych kształtach i kolorach. 

Stalactites in morror – A_Niedbala#3Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

Od 1977 roku Jaskinia Niedźwiedzia jest rezerwatem przyrody. Tylko określona liczba osób może codziennie wchodzić do jaskini, aby podziwiać jej piękno.

The Helictite Corner – A_Sawicki#19Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

Mikroklimat jaskini

Przez cały rok w jaskini panuje stała temperatura około 6 stopni Celsjusza i wilgotność bliska 100%.

The calcite pasta – A_Niedbala#17Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

Szata naciekowa

W Jaskini Niedźwiedziej szata naciekowa jest zróżnicowana i dobrze zachowana. Nagromadzony w wodzie węglan wapnia odkłada się w postaci krystalicznego kalcytu. 

Jaskinia potrzebuje dużo czasu

Szacujemy, że przyrost kalcytu wynosi około 1 mm3 na 10 lat.

Autorzy: artykuł

Artur Sawicki: tekst
Artur Niedbała: zdjęcia

Twórcy wszystkich multimediów
Pokazane artykuły w niektórych przypadkach mogły zostać przygotowane przez firmy niezależne, dlatego nie zawsze będą zgodne z poglądami wymienionych poniżej instytucji, które dostarczyły te materiały.
Odkryj więcej
Powiązany motyw
The Tales of Lower Silesia
Podróż po tym tajemniczym i pełnym legend regionie Polski
Zobacz temat
Aplikacje Google