Zabytki Muzeum pałacu króla Jana III w wilanowie

Pałac w Wilanowie powstał w latach 1681–1696 na zlecenie króla Rzeczpospolitej, Jana III Sobieskiego. Autorem projektu był Augusto Locci. Budynek łączył w sobie cechy europejskiego baroku, elementy klasycystyczne oraz nawiązania do tradycyjnej architektury staropolskiej. Po śmierci króla pałac znajdował się w posiadaniu rodziny Sobieskich, a od 1720 r. - przechodził w ręce kolejnych rodów magnackich: Sieniawskich, Potockich czy Lubomirskich. Ważną datę stanowił 1805 rok - wówczas to z inicjatywy ówczesnego właściciela, Stanisława Kostki Potockiego, w części pałacu powstało jedno z pierwszych publicznych muzeów w Polsce. Od lat 60. XX wieku w kompleksie pałacowo-ogrodowym mieści się muzeum dostępne dla zwiedzających. Prezentowane są w nim militaria, pamiątki po królu Janie i jego rodzinie, a także wiele kunsztownych dzieł sztuki z XVII, XVIII oraz XIX wieku. Dzięki ostatnim renowacjom oraz wartościowym i ciekawym zbiorom, muzeum w Wilanowie do dziś stanowi ważny obiekt na kulturalnej mapie Europy Środkowowschodniej.

Motywy antyczne w okresie nowożytnym stanowiły - obok motywów religijnych - najczęstszą tematykę sztuki.
Jan III Sobieski, hetman i król Rzeczpospolitej, wielki i odważny wojownik.
Obraz przedstawia bitwę pod Wiedniem, dzień chwały oręża polskiego.
Stanisław Kostka Potocki, jedna z najważniejszych postaci polskiego oświecenia.
Mapa Europy z końca XVIII wieku.
Król Jan Sobieski jako husarz-Sarmata.
Rycina przedstawia bitwę pod Warszawą, stoczoną ze szwedzkimi najeźdźcami.
Charakterystyczny element sarmackiego stroju, czyli pas kontuszowy.
Kolejny z portretów, znajdujących się w wilanowskim muzeum.
Król Jan odbiera hołd od hrabiego Wilczka.
Piękny i kunsztowny wachlarz, przedstawiający scenę pożegnania Hektora z Andromachą i Astyanaksem.
Scena rodzinna, czyli słynna królowa Marysieńka ze swymi dziećmi.
Kobierzec ścienny pochodzenia orientalnego.
August III Sas
Król Jan III Sobieski, przedstawiony zarazem jako dowódca i mąż opatrznościowy.
Wizerunek Marii Klementyny Sobieskiej, córki króla.
Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Rzeczpospolitej.
Scena biblijna: Judyta trzyma odciętą głowę Holofernesa.
Intrygujący zabytek: gliniane jajo z wyrytym obrazkiem z I. poł. XIX wieku.
Kunsztowne XIX-wieczne ozdoby, wykonane prawdopodobnie we Francji.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile